Iz trećeg ugla

O sebi, o drugima? O usponima , o padovima, o osnovama , o nadogradnjama, o svemu što valja i što je dobro.

Iz jednog haotičnog stanja svesti nastaju ideje koje temelje istorije i činjenice.

Otuđeni smo bili, naivni, sa strahom prema ljubavi i nežnosti.

"Čemu rat? Što da trošim toliko energije u pokušaju da zauzdam neuhvatljivo?"

Vidim rečnik i vidim smeh i graju, i stari voz i pesme koje se pevaju u glas.

Oduzeli ste nam duge haljine, skratili ste nam kosu, obukli ste nas u stroge poslovne kostime...

Udobno se smestim u ležaljku i pustim sunce da mi zagreje svaki milimetar kože.

Ispravnost rampi na pružnim prelazima se ne dovodi u pitanje, jer po rečima svih ministara saobraćaja, rampe su državno vlasništvo i kao takve ne mogu biti neispravne.

U daljini čujem saksofon. Sada mi prianja za duš. Savršeni tonovi se mešaju sa mislima o akciji I mirovanju.

ada bismo poklonili nadu onima kojima je više nemaju. Pola ljubavi Isusu, a pola onima zbog kojih je on i stradao, ljudima.

Pages