Foto: 
autor nepoznat

Arena puna leptira (poezija)

U titraju,
u smiraju,
u drhtaju,
u posrtaju,
u lovostaju,
u oproštaju,
igrice traju
i traju,
i traju….

Dok je nas ovakvih
biće igara radosnih,
usana medonosnih,
zagrljaja kreposnih.

Kad studen zagrli nam kosti
neće biti ovakvih radosti.
Živimo u jakoj opseni.
Veliki je ulog na sceni.
……

26.10.2021.
noć kad čekamo Petkanu
i radujemo se današnjem danu

Komentari

Komentari