Foto: 
Orjen Đurić

Deformacija ličnosti

Orjen Đurić je rođen 1987. godine u Zagrebu. Diplomirao je animaciju 2012. godine na Fakultetu Primenjenih Umetnosti u Beogradu. Živi i stvara u Beogradu.

Orjen Đurić

Serija radova “deformacija ličnosti” predstavlja autorove meditacije o egu i ličnosti u savremenoj urbanoj kulturi. Da li danas ličnost postoji? Šta predstavlja ličnost? 

Čovek se rađa kao gola individua, kao mala beba, buntovnik, koga konformističko društvo istog momenta oblači u svoje uniforme. Na koji način društvo dalje tokom života odeva čovekovu individualnost?

Ličnost je nešto što pozajmiljujemo od društva, jer društvo zahteva ličnost, a ne individualnost. Autentičnost svakoga od nas ostaje ispod radara društvenih merila. Društvo dalje prepoznaje kvalitete pojedinca po njegovim karakternim crtama, a ne po meri jedinstventosti njegovog bića, po stepenu prirodnosti i spontatnosti. Budući da je čovek uživljen u društveni život posredstvom veštačke tvorevine, a ne kao potpuno i spontano biće, svestan svoje nesavršenosti, on je osuđen da pati, sve dokle god on ima snagu kao ličnost kakvu predstavlja.

Za dodatnu snagu i dalji opstanak dovoljan je samo ego, pa čak i kada od ličnosti ostanu samo fragmenti. Imitacija života je posledica materijalističkih ideja i sistema vrednosti. Ličnost se u savremenom urbanoj kulturi formira u takvoj atmosferi koja imponuje egu, i u određenom pogledu podstiče glad za samim životom. U trenutku kada je žudnja za životom preuzela kontrolu nad životom, život se srozava i prokurvava. S druge strane, tamo gde život nije ispunjen, on je pozajmljen, iskonstruisan, falsifikovan.

Komentari

Komentari