Foto: 
Milena Bakmaz

Jezik

Milena Bakmaz je rođena u Sarajevu 1983. godine. Diplomirala je na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, odsek vajarstvo, u klasi profesora Mrđana Bajića. Dobitnica je dve nagrade. Izlagala je kako u zemlji tako i u inostranstvu. Njen rad je uglavnom baziran na temi percepcije i komunikacije i pored skulpture uključuje i druge medije, instalaciju, fotografiju, audio i video zapis.

Za Milenu Bakmaz jezik kao osnovno sredstvo komunikacije među ljudima u isti mah je jedna od ključnih komponenti njihovog identiteta. Ali, po Mileni, jezik može da se shvati i kao značajno sredstvo kojim se naglašavaju konflikti proizašli iz nerazumevanja i neprihvatanja razlika među ljudima i skupinama ljudi, a to dovodi do osporavanja važnih potreba za uzajamnim priznanjem, za sigurnim životom, za samosvojnošću kulturnih identiteta i za njegovim socijalnim prihvatanjem. Osporavanje ovih momenata može biti uzrok dugotrajnih društvenih sukoba, segregacije i diskriminacije. Milena Bakmaz konflikte posmatra sa sociološkog, političkog, lingvističkog i umetničkog aspekta i naglašava ih tako što koristi i dela drugih autora kroz postupak u kojem se postavljaju pitanja i traže odgovori. Na taj način se započinje komunikacija u kojoj se otvara perspektiva uzajamnog razumevanja, što se pokazuje kao možda jedini put za rešavanje nagomilanih konflikata u ljudskom životu.

 

Knjiga 1
 Felix Gonzalez Torres...Wir erinnern uns nicht. We dont remember.
Knjiga 2
The manifesto for yael bartanas jewish renaissance movement
Kuran sura tahrim osmi ajet

Komentari

Komentari