Begunac

Begunac se spremao da pobegne... Sasvim siguran u konačnu odluku.  Prekrio je oblacima prozore, zgusnutu potamnelu paru rasporedio je pravilno, preko cele prozirnosti i vidljivosti. Zaključao je svetlost iznad krova i ključ je ... Držao ga je ne sasvim stegnut, produžio je trenutak, nekoliko njih, da ruka uputi poslednju zapovest misli ili obratno...

Zaustavio je sebe, vreme, sve što je moguće ili ne zaustaviti... Podigao je ruku u buđenju, nije zamahnuo, samo je provukao ruku kroz zgusnutu paru, raširio dlan i... Vratio je ruku, i stisnutom šakom prepipao je da li je ... Zgusnuta para, ravnomerno je disala, prizor je bio sličan pređašnjem i ličilo je da ...

Begunčev pogled snažan, nezatvorenih očiju... Pretrčao je sve vreme nataloženo po zidovima, pogled je otkotrljao misao umu i ... Korak bliže bekstvu, iza nevidljivosti, iza poznatog, u nepoznato spreman je. Poruka ? Makar i prazna, ne ostaviti je ?

Ima sasvim dovoljno izgubljenog vremena i praznih sećanja, da poslednju pakost može ostaviti kao suvenir ali ...

Begunac je stavljao ključ u džep... Neki drugi ključ i kada ... Spustiće ga u skriveni slivnik, prljave vode, kada se bujica probudi ...

Iza četvrte betonske senke, iznenada, nestali su koraci... Begunac je...

Komentari

Komentari