Foto: 
autor nepoznat/redizajn Osvald Tomović

Da je Sokolović uspeo – deo drugi

Hrišćani su se sprdali kako nema od nas osvajača, kad se pet puta dnevno molimo Alahu. Nije zbog toga, ali naša flota je kasnila za španskom Armadom, koja ulete u oluju u kojoj je desetkovana. Tako je Sokolović prvi stupio na tlo Ostrva, izdržao na mostobranu do španskog pojačanja. Kada su nadmoćni Španci stigli i  porazili Elizabetu, rekao je da za sebe uzima samo slavu Alaha. A da, uzeo je i svu pokretnu imovinu koju njegovi osvajači pokupiše, a nje nije bilo malo. I tvrđavu Plimut. Engleze je ostavio Špancima.

Njegovo najkatoličkije veličanstvo u Madridu nije znalo da se iz Plimuta snabdevaju ustanici u Engleskoj i Nizozemskoj. Dok su Španci krvarili zauzdavajući sve češće bune, naši mornari brodili su Atlantikom. Od Španaca dobiše ove obale na kojima smo sada, prve gazije zatekoše močvare pune komaraca, u kojima se ni pola dana bez rakije nije moglo opstati. No, blizu su bili njihovi posedi u Novoj Indiji, gde domoroce okrenusmo protiv belog boga, onog na krstu. Mnogi primiše Alaha, koji im milostivo oprosti što su čupali ljudska srca na svojim ziguratima, žrtvujući insane svom starom mračnom bogu. Neki se vratiše čak tom Kecokvatlu, ali tolerantnom beglerbegu Huseinu to nije smetalo. Niti je hteo da osvaja bogati Meksiko, kada ovi proteraše Špance, više nam je odgovarao saveznik u ovom kraju sveta pod Alahovim svodom.

Na kopnu je Sokolović uglavio sa Habzburzima stogodišnji mir, koji im je odgovarao dok su se tukli s protestantima i Francuzima. A posebno kad i Francuska postade protestantska. Umesto toga se Sokolović okrenuo nepreglednim stepama Rokselana i Hazarjata. Flota je zauzela Azov, napadi kozaka odbijeni, dok su neimari kopali kanal od Dona do Volge. Naše su lađe mogle Persiju posle toga napasti sa severne strane Alborza, dok smo im sa juga, iz Arabijskog zaliva, bili sve bliži posle zauzimanja Jemena. Neki kažu da je Sokolović ubedio pijanog Selima da odobri još jednu avanturu govoreći mu kako bi njegovoj upokojenoj majci HuremRokselani, bez koje nikada ne bi postao sultan, bilo drago da se zemlje njenih predaka privedu kanunu i islamu. Neka Selim i nije bio sasvim čist kada je Sokoloviću sve odobravao, Alah radi kroz različite ljude na različite načine.

Janjičari su stigli do Velikog Bulgara na severu, dok smo na jugu štitili sultanate Bali i Brunej od Holanđana kojima smo pomogli da oslobode svoju bogatu zemlju od Španaca. Moskovija i Delhi bili su Selimovi vazali, kao što su bili vazali slavnom Tamerlanu. Slava Otomana tada je već obuhvatala ceo svet, što je sin Piri Reisa potvrdio obišavši ga u svojoj ekspediciji od Maroka do Omana.

Moji roditelji su venčani i žive prema avrupakanunu. Jedan Arabljanin je rekao da smo svi nevernici, jer živimo tako, a ne prema šariji, pa je bio ismejan u razredu. Malo njih deli njegova salafi uverenja, pre živimo po onome što reče Učitelj da je Alah u srcu, a ne u pravilima.

Ovde, u Jeni Bosni inače ima nevernika, ili kako se lepše kaže ljudi drugog zakona, skoro koliko i nas muslimana. Tu su Srbi koji ostadoše u hrišćanskom zakonu. Moja kuća se nalazi tačno između Huseinove džamije i crkvice mitropolita koga postavlja Pećka patrijaršija. Hrišćana ima takođe Kopta i Jermena. Grcima je zabranjeno da se naseljavaju u Novom Svetu. 

Ivan Vukadinović

Komentari

Komentari