Foto: 
l a n g g i

Ispovest kukavičke praznine

Kakve stupidarije, ne mogu, ili plašim se da te oslovim imenom. Plašim se da šapućem, a hiljade puta u sreći, ili agoniji sam te dozivao, srećan što sam silno u tebe zaljubljen, ili kao uplašeni dečak, koji u mraku doziva najdraže ime koji zatvara oči od  straha, sanja svetlost, priželjkuje zagrljaj krila.

Ja sam zao čovek, baš podlac. Nisam ni hrabar kao razbojnik da te otmem, već kukavički cvilim, moljakam, podilazim, lažem, laskam da sve to sam radio. Radio? Da, nekada, nekada kada sam sladostrasno uživao u osveti, maskiran ispod stonine presvučenih likova, trgajući sa lica onu masku, ono zlo lice koje je završilo ulogu i nikada je nikada više neće igrati.

Uvek sam bio sporedan, ne zato što nisam mogao biti glavni lik, jednostavno, zato što  sam želeo da uživam, u propasti drugih, lažno im pružajući saosećanje u porazu. Gad, ovejani gad, iskaljen u stotinama paklenih plamenova, sa mnoštvom ožiljaka, sa iskrivljenom vilicom, iscurelim okom, pregaženom nogom,sa...da ti to nikada nisi  mogla videti, jer sam se uvek u  tami skrivao iza prozračne zavese, krijući sebe, a uzimajući tvoje nevine poglede koji su lutali u ...

Bio sam... Već ko zna koji put pakujem se, slažem ono malo stvari koje nisam ni raspakovao i tako ponavljam radnje, iznova, iznova i... Želim da pobegnem, prvi put me je stid, osećam se posramljen, jer tako gadno lažem nevini osmeh, pa ja, ja i ne znam ko si? Možeš biti bilo koja, možeš imati bilo koje ime, ali sva  ta poznata imena nedostojna su tvoje lepote, nijedno nije ram za tvoje lice.

Vratio sam se, ponovo sam seo u stolicu, uzeo pero, papir, opet sam na  trenutak osetio da u meni postoji bar delić ljudskog. Оvaj put neću ustati, sedeću satima, ali moram napisati tih nekoliko rečenica, moram se predati, jer  bekstva više nema. Star sam, umoran, više nemam skrovišta od sopstvenih laži gde bih se sakrio, čak ni jazbine divljih zveri nisu ono poslednje skrovište gde se osećam svoj...

........................................................................................................................................................

Nizovi tačkica, možda su to trebala biti slova, možda ispisano ime, poruka, ko zna šta su označavali. Samo je postojalo bezbroj tačkica, nepregledan niz koji je stajao na  stolu... Ime? Naslov?Poruka?...........................

Komentari

Komentari