Foto: 
autor nepoznat

Junak

Točila se njena duša kao med. Polako, uvijajući se sporo kao zmija taložila se na njegovim rukama. Otvrdla od ožiljaka, ogrubela koža dlanova brižno je sakupljala njenu blagodat. Kao leptirova krila oko pupoljka. Dodir njenog lica budio je najskrivenije tajne njegovog srca. Bljesnuše krvavi momenti višegodišnjih bitaka, užasnuta lica probodenih ljudi, onih koji su stradali od njegovog mača, višednevne nesanice, klonulost duha i tela, glad, očaj… Sada, kao pobednik uživao je u slavi  nezgrapno i nespremno. Nije navikao na obilnu i najukusniju hranu koja mu se nudila, nije navikao na svakodnevno kupanje i mazanje najfinijim uljima, nije navikao na meke ruke robinja koje su tu bile samo za njega. Izabrao je, po običajima njegovog naroda devojku koja je trebala da zadovolji sve strasti najvećeg junaka tog vremena. Izvršio je i taj zadatak. Dok je o svemu tome razmišljao držeći njeno prelepo lice između dlanova znao je da neće učiniti taj čin, ne na silu, ne bez osećanja. Borba sa neprijateljem je bio jasan cilj, ubijao je iz uverenja i ubeđenja, u ime vladara. Ova borba je njegovo lično ubeđenje i nije mogao protiv sebe. On je odavno sanjao taj momenat, kako će i koliko uživati u lepoti tog divnog stvora, ali nije znao koliko je čista njegova duša i kako plemenito srce on, zaista, ima.

“Kako se zoveš?”

“Mirta…”

“Koliko godina imaš?”

“Šesnaest…”

Sad ju je privio na grudi kao melem na ranu. Poljubio je u čelo i osetio drhtanje njenog krhkog tela.

“Nemoj da se bojiš, neću te povrediti i ne mogu te uzeti kao ženu, ali te neću dati nikome i niko te ne sme povrediti ni rečju ni dodirom. Slagaćeš ako te pitaju, reći ćeš da sam te uzeo i obljubio. Tako ćemo biti mirni oboje. Znaš i sama da bi trpeli grube posledice u suprotnom slučaju. Veruješ li mi?”

“Verujem!”

Devojka ga čvrsto zagrli. Osetio je snažne udarce njenog uplašenog srca. Milovao ju je po kosi dok je slušao njen tihi jecaj. Nisu tada mogli da znaju da su već pripadali jedno drugom kao dve svetle duše, oduvek zaklete na iskrenu ljubav i poštovanje.

Komentari

Komentari