Foto: 
autor nepoznat

Kriva sam

Optužite me što sam izdala sebe, jer sam mu dala komad svog mesa da mu nahranim glad za mnom. I što više nikada sit neće biti.

Optužite me i za glad u svetu!

Okrivite me, jer nisam bila junak već ratnik u sukobu sa svojom željom i predala rat.

Recite da sam bila kukavica koja mu je obletala oko gnezda da bi podmetnula jaje sumnje, kako bi ga srušila i sagradila mu kulu od papira.

Optužite me za zločin protiv časti!

Uzela sam mu je zato što svoju nisam imala.

Proglasite me nečasnom i nečastivim!

Optužite me što sam čoveka u njemu pretvorila u zver, što sam od gospodara stvorila slugu i potčinila ga sebi.

Okrivite me da sam bacila čini na njega, da sam ga omađijala, da sam njegovu crkvu porušila, jer sam htela da zidam hram od svog tela i preobrazila ga da svoju veru u Boga zameni verom u nas.

Spalite me kao vešticu! Zapalite lomaču njegovom vatrom.

Optužite me i za krađu!

Neka svedoči da sam mu otela dane i noći, ukrala vazduh da bi uzdisao za mnom,

Recite da sam kradljivac njegovih uzdaha.

Optužite me da sam gubitnik, onaj koji mu je izgubio vreme.

Svedočiće da sa mnom vremena nije ni imao.

Okrivite me i za otmicu njegove snage da bih mu bila slabost.

Kaznite me zbog ljubavi koja je izazvala mržnju u vama.

Zbog trenutka moje sreće.

Optužite me što sam ga tuđeg svojim zvala!

Okrivite me da sam mu stavila okove slobode koje je teško skinuti.

Zovite ga za svedoka!

Kriva sam!

Priznajem!

Optužite me za greh, spalite me i osudite na pakao, ali mi ispunite poslednju želju…

Njega proglasite nevinim!

Komentari

Komentari