Foto: 
autor nepoznat

Krugovi

"E, naći ću neko novo nebo, još veće od ovog mog! I leteću, leteću..." reče leptir koji je sto svetova promenio, posetio hiljadu oblaka i pio vodu sa bezbroj listova.
"E, naći ću neki novi svemir, još većeg od ovog mog i širiću se, širiti...", reče nebo slušajući onog leptira od pre, tužan, jer mu neće biti prostranstvo za let.
"E, naći ću novu dušu, još lepšu od bilo koje do sada i ponovo ću biti srećan u njoj...", reče svemir skroz uvredjen odlukom neba da ga napusti.
"E, naći ću neko jednostavno telo za život. Šta će mi ovoliki svemir?", reče duša uvredjena odlukom svemira da je napusti.
I postade leptir.

Komentari

Komentari