Foto: 
autor nepoznat

Nedoumica

U 1.38, precizno zapisano stoji u izveštaju.U tom trenutku, koja birokratska glupost, konstatovana je trenutna smrt, nepoznatog muškarca, između 45 i 58 godina, na uglu ulica N. i B…

Nepoznati vozač, automobila, tablica...stajao je bled, izgubljen, oslonjen na auto, noge su mu klecale, činilo se da da gubi snagu, dok ga je uniformisano lice ispitivalo. Samo je odmahivao glavom, bez snage da bilo šta izgovori, ni pokret rukom nije mogao učiniti, samo, skladno, pomeranje glave, levo, desno i tako iznova, iznova...

Krupni muškarac, nad nepoznatim telom, okretao je, podizao ruke, noge, nepoznatog koji je ležao. Baš kao da pomera nekakvu vreću. Diktirao je nešto, pored njega stajala je mlađa žena, koja je beležila... Činilo se, da se završava proces, ko zna čega, da je pri kraju, još nekoliko stručnih, preciznih rečenica i kraj. Verovatno je bio ljut, iz kreveta, morao je da ustane, da dođe i da obavi sve ovo sranje, baš kao da to nije moglo da sačeka jutro... Nervozno, pokaza rukom  mlađoj ženi u pravcu...i kraj. Poče  skidati sa sebe odelo, zatim poče prati ruke, obrisa ih nervozno, zalupi vratima i...

U policijskoj stanici, mlađi muškarac, možda početnik, već je pozivao ko zna koji put, neki broj, na koji se niko nije javljao.Ispred njega, na stolu, stajale su neke stvari, precizno poređane, nekoliko njih, nije se moglo nazreti šta one predstavljaju. U ruci, sa rukavicama na rukama, vrteo je neki predmet koji je mogao biti, možda trag, ali predmet, sav izlomljen, da se nije moglo naslutiti, šta taj predmet može da predstavlja.

 Ulice N. i B. bile su puste, nijedno vozilo nije dolazilo iz bilo kog od četiri moguća pravca. Nevreme, koje je zadesilo grad, kao da je i retke oteralo. U 1.12, on je prelazio ulicu, potpuno odsutan, sa mislima odlutalim ko zna gde. Nije bio siguran u svoju odluku ili želju, da li ili da li??? Tup udarac, škripa guma, eksplozija narušene tišine...

U...sati, posle ponoći, na uglu ulica N. i B., ostala je samo NEDOUMICA,  da li je po sredi....ili...

Komentari

Komentari