Foto: 
autor nepoznat

Ogoljenost

Pod smrznutim mrakom, klizavom praznom stazom skriveni čovek koračao je. Sasvim daleko od drugih, sasvim daleko drugi od njega. Skrivao je sebe, umoran od ispričanih priča, od skrivenih pogleda o koje su se odbijale reči kao otrov . U jednom zaboravljenom trenutku, zaćutao je, iskrao se i odenuo nevidljivost.

Dani bez podsmeha, neprepoznavanja bili su laki. Nisu postojala skrivanja, reči nisu bile otrov i sve je bilo kako treba, on je postojao u nepostojanju spoljašnjeg. Sa mirom u prividu, naviknut na sve.živeo je, postojao je... Tražio je i nalazio je nove skrivenosti, mir u nemiru bio je dovoljan , toliko da iskrade se i u sledećem jutru, danu...

 Još jedno veče je pokupljeno sa trpeze, mirno u rutini navike, sasvim mirno. Sa besnom svesnosti, pokušavao je da plovi kroz san. U trenutku slabosti, setio bi se... Odbacio bi je i sebi bi prekorno uputio pomisao, da jednom i zauvek tačka je stavljena.

Nemir je nemir. Misao koja klizi iz dana u dan i ne napušta, nemir je i priziv... Da pohita skriveni...da iza prve pomisli iskoči i zbrkane misli .. Um zna, da... Naslućuje i ne spava iako na granici je besvesnog...

Slika isijava, mami, opsena je i istina. Istina je, jer on želi da opsenu pretvori u istinu, da joj se divi, da... Nema glas, ne može, ključa i kao zver bi skakao ali...  Isijava još jače, zaslepljuje i nešto govori...  On želi da laž i opsena je istina. Njegova, ugašena, postiđena istina- želja.

 

Budi se i čeka. To nerazgovetno, nejasno, on je sasvim jasno čuo i sebi može od reči do reči ponoviti. On zna da jeste ili ...

Budi se, ali to nije jutro i... Proteklost mere ne prepoznaje, nijedan znak i dokaz da sve je stajalo ne vidi. On i dalje zna, da čuo je i da može ponoviti od reči do reči i...

 Ne, pokretom glave govori ne ili samo nemoćno pokreće sa jedne na drugu stranu misao. Ne, ipak nije čuo... Ne, on ne pristaje da... Dva oblika u jednom pokretu, da i ne, i oba su...

Komentari

Komentari