Foto: 
Midhras

Rasadnik

- Dobro jutro, Profesore. - prijatan ženski glas se razlio hodnikom dok su se svetla palila jedna za drugim.

- Dobro jutro, Ema. - uz smešak, Profesor je otpozdravio elektronskom glasu.

- Da li ćete se duže zadržavati?

- Ne, Ema, u obilasku sam zgrade sa novinarkom lista „Milenijum“. Molim te postavi potrošnju energije i sigurnosni pristup na nivo gost, duž mapirane rute za obilaske.

Bila je to kratka konverzacija Profesora i računara koji je upravlјao pametnom zgradom.

- Kao što znate, u „Rasadnik“ dolaze deca iz celog sveta koja su prošla niz različitih testova i odabrana od strane komisije sastavlјene od najtalentovanijih bivših studenata ove ustanove. - započeo je priču Profesor.

- Da li su testovi jedini kriterijum odabira budućih studenata? - bilo je prvo pitanje novinarke.

- Ne. Jedno vreme pratimo njihovo ponašanje u okviru domaće sredine, njihovu interakciju sa porodicom, ponašanje u društvu, reakciju na nepredviđene događaje i slično. Moramo biti sigurni da pred sobom imamo zdravu jedinku, koja dobro funkcioniše kao pojedinac, ali i kao deo veće celine. Naravno, bude tu malo i subjektivnog osećaja i intuicije, ali to su veštine koje smo izgradili godinama i retko kad grešimo u tom pogledu.

Ušli su u prvu učionicu, gde su se nalazila deca od nekih desetak godina. Jedni su sedeli za stolom, a drugi na podu, zabavlјeni rešavanjem svojih zadataka. Deo njih je boravio u kutku sa igračkama. Sa razglasa su dopirale dečje pesmice, na velikom ekranu u sredini sobe vrteo se film o renesansnim slikarima, ali ono što je prvo bilo primećeno bila je graja. Novinarka je bila iznenađena.

- Očekivala sam radnu atmosferu, a ovde je poprilično živo. - prokomentarisala je.

- Ovo i jeste radna atmosfera. - odgovorio je Profesor - Sve zavisi kako radnu atmosferu tumačite. U dalјem razvoju jedinke veoma je važna koncentracija. Svako od njih rešava svoje zadatke ometan od okoline. Tokom vremena razviju koncentraciju toliku da ih ništa ne može izbaciti iz posvećenosti onome što rade. Drugo, rešavaju zadatke bez prisile. Oni odlučuju kada će se igrati, kada rešavati zadatke, družiti se, odmarati. Samo pronalaženje rešenja treba da bude zabava, da donosi radost. Oni ovde uče svim čulima u isto vreme. Utvrđeno je da bez obzira na to što, na primer, ne gledaju film o renesansnim slikarima, njihov mozak pamti informacije o tome šta su čuli.

- Profesore, Profesore, ja nemam zadatak za danas! - mali kosooki dečak bučno je pristupio Profesoru.

- Hmmm, pa da vidim gde sam ih ostavio. Možda su u ovom malom džepu? Ne. A u ovom od prsluka? Ne. Aaa, vidi evo ga iza tvog uha! - Profesor je odglumio da cedulјicu sa zadatkom uzima iza dečjeg uha.

- Da vidimo šta piše. Metafora. Metafora kao amfora, preliva značenje jedno u drugo, isto vredno. Ovog puta otkrivamo šta je metafora i kako se sve može koristiti.

Dečkić je srećno odskakutao do prvog računara, a Profesor se ponovo posvetio novinarki.

- Kao što vidite, u ovom uzrastu upoznaju se sa sveopštim znanjem iz svih oblasti nauke i života. Veoma je važno razviti njihovu svestranost i sa preciznošću utvrditi talenat za specifičnu oblast. U isto vreme, razvitak leve i desne hemisfere mozga pomaže uravnoteženom razvoju mozga i povećanju njegovog kapaciteta, što dovodi do bolјeg mentalnog razvoja dece. Možemo nastaviti dalјe. - Profesor je rukom pokazao prema vratima.

Novinarka se na izlasku još jednom osvrnula ne bi li upamtila kompletan prizor onoga čemu je do malopre prisustvovala i u tom trenutku ulovila je osmeh kosookog dečaka upućenog njoj. Nastavili su svoju šetnju duž hodnika.

- U uzrastu od petnaest godina odlučujemo o njihovom užem usmeravanju. U zavisnosti od usmerenja, studentima se grupišu znanja koja usvajaju. Oni ih godinama bruse, dovodeći sebe i svoje znanje do perfekcije. Sledećih nekoliko laboratorija pogledaćemo preko video-linka zbog njihovih specifičnosti.

- Da li je to zbog tajnih eksperimenata o kojima se priča da ih izvodite u okviru „Rasadnika“? - novinarka je uputila strelicu ka Profesoru.

- Pa, ja bih pre svega izdvojio našu bezbednost, kao i bezbednost onoga što je u laboratorijama od kontaminacije, a sve što je unutra ugledaće jednom svetlost dana kada za to bude došlo vreme. - zagonetno se nasmešio Profesor.

- Ema, molim te prikaz slike. - obratio se Profesor centralnom računaru.

Na delu praznog prostora, između dvoja vrata, emitovana je slika. Profesor je prstom birao opcije reflektovane na zidu i uskoro su se pred njima smenjivale slike otkrivajući nutrinu jednog novog sveta.

- Vidite, ovde se postavlјaju osnove sveukupnog novog razvoja čovečanstva. Sve ono što ste do sada slušali i čitali o nanotehnologiji, biotehnologiji, veštačkoj inteligenciji, gajenju organa i modifikaciji gena samo su neke od oblasti našeg interesovanja. Pa, tu je i proučavanje teorija o paralelnim svetovima i pukotinama u prostoru i vremenu i slično. Ali, to nisu jedine oblasti kojima se mi duboko posvećujemo. Bavimo se i izučavanjem filozofije, estetike, književnosti, muzike i drugih polјa umetnosti i društva jer je duhovna nadgradnja jedan veoma bitan faktor u postojanju i razvoju čoveka. Hajdemo sada do bašte.

Na kraju hodnika, jedna od vrata su u trenutku postala transparentna i kroz njih se sada moglo videti dvorište oivičeno zgradama „Rasadnika“. Dvorište, koje su domaćini nazivali baštom s punim pravom, bilo ispunjeno raznolikim zelenilom i cvećem, a potoci koji su presecali dvorište nalik krvotoku delovali su potpuno prirodno. Kročivši u baštu, pred njima se otvorio novi svet.

- Ne razumem, kako ovde može biti takav mir i tišina, a nalazimo se u neposrednoj blizini jednog od prometnih bulevara? Čuju se samo ptice skrivene u drveću. - bila je iznenađena novinarka.

- Primenili smo zvučnu izolaciju uz pomoć talasa, koju još uvek razvijamo i unapređujemo, kao i bioaktivni prečišćivač vazduha. Svoje studente učimo da upoznaju prirodu, da žive sa njom i za nju. Moraš nešto jako voleti da bi znao da ga čuvaš. Priroda se mora očuvati jer je ona nukleus našeg postojanja i opstanka. U dnu bašte nalaze se i veliki zoo i botanički vrt, a duž zemlјe izgrađene su samoodržive farme. Daleko od vreve savremenog sveta one koriste sva dosadašnja saznanja u korišćenju obnovlјivih prirodnih resursa i očuvanju jednog zdravog eko-sistema. Korišćenje prirodnih izvora energije, njihovo skladištenje, vertikalne bašte za uzgoj bilјaka, upravlјanje vodama i sistemom otpada, uzgoj organske hrane i slično, samo su neke od primena tih saznanja. Izlaz iz jednog sistema ulaz je u drugi i na taj način zatvaramo krug održivosti. One bi mogle biti razlog vaše sledeće posete. - predložio je Profesor - Hajdemo sada do plave sale i naš razgovor privedemo kraju.

Izlazeći iz bašte, novinarka je ugledala studente u raznim meditativnim pozama. Obrazloženje profesora je bilo da se u „Rasadniku“ preispituju sve granice, uklјučujući i fizičko postojanje, pa otuda i težnja ka dostizanju viših nivoa svesti.

Plava sala nalikovala je kongresnim salama, sa velikim centralnim ovalnim stolom, mestom za predsedavajućeg i ogromnim monitorima duž celog frontalnog zida. Profesor je seo na mesto predsedavajućeg, a novinarka na jednu od plavih plišanih stolica.

- I za kraj, kolika je širina i veličina vašeg znanja kada ste uspeli da decenijama razvijate genijalnost kod studenata postavlјajući im zadatke i probleme za rešavanje? - novinarka je postavila i svoje poslednje pitanje.

- Pored svega što sam naveo, naši studenti razvijaju i osećaj zajedništva i pripadnosti. Alumni se šalјu u svet da proklijaju u drugim zemlјama, da šire usvojeno znanje i da ga koriste, ali nikad ne zaboravlјaju matičnu kuću. Oni „Rasadnik“ pomažu kako materijalno, tako i dajući doprinos osmišlјavanjem novih zadataka. Znate, ima toliko malih stvari oko nas koje nam promaknu, jer ne obratimo pažnju na njih, a iz kojih se mogu razviti velike ideje i korisni izumi. Studenti se tada igraju tim malim idejama i rešavaju ih samostalno ili sa donosiocima ideje. Tako nastaju brojni međurezultati, rezultati, nove ideje i otkrića. Sve se to skladišti na 5D kristalnim diskovima, stvarajući jedinstvenu ogromnu bazu znanja. Nekadašnji studenti pomažu novim u zapošlјavanju i zajedničkim snagama rade na razvoju inteligencije i kreativnosti kod lјudi, tehnikom skrivenih kodova koji utiču na lјudski um. Te kodove mi ovde u „Rasadniku“ zajednički osmišlјavamo. Skrivene kodove možete naći u rebusima, ukrštenim rečima, reklamama, video-igricama, popularnoj muzici. Gde se sve naši pripadnici nalaze u svetu možete pogledati na mapi.

Ekrani na zidu su se sinhronizovano upalili, emitujući jednu veliku sliku mape sveta. Polako, počele su da se pale svetleće tačke jedna za drugom.

- Svaka tačka označava jednog od bivših studenta „Rasadnika“. - rekao je Profesor posmatrajući monitore.

Uskoro je cela mapa svetlela kao božićno drvo.

- Kao što vidite, mi upravlјamo svetom. - završio je Profesor.

- Mislite Vi, Profesore, upravlјate svetom. - konstatovala je novinarka.

Zagonetni osmeh zatitrao je na Profesorovom licu.

Komentari

Komentari