Foto: 
autor nepoznat

Sam na ulici

"Svi su prešli na on-line, i Viktor i Maja i Nikola …" , reče moj mlađi sin Mateja ispred Osnovne škole Skadarlija.

"Koliko vas je ostalo?", upitah.

"Samo šestoro", odgovori.

Pređosmo pešački prelaz i ubrzo stigosmo do kola.

"Idemo po Marka", rekoh.

"Tata, zaboravio si radio", reče Mateja.

"O, izvini", rekoh i uključih radio. Budi sam na ulici, budi sam... Pojačah radio i dodah gas.

"Šta ste vi odlučili?",  upita me Markova razredna.

 "Žena i ja smo se dogovorili da deca idu u školu sve dok ne donesu odluku da svi učenici pređu na on-line nastavu."

"Dobro", reče nastavnica.

Sedamo u kola. Bog, bog small talk...  Pojačah radio i dodah gas.

Autor Milan Neđić

Komentari

Komentari