Čičen Ica - 2
Foto: 
αndrΩ

Čičen Ica - 2

...

Jedna stepenica ispod piramide označava put u podzemni svet. Svaka strana piramide ima 18 terasa po devet sa svake strane stepenica ( devet Gospodara vremena) , 18 je i broj meseci koji čine jednu kod kod Maja. Na piramidi su ukupno 52 panela što odgovara jednom kalendarskom ciklusu Maja. U danima jesenje i proćne ravnodnevnice dešava se najpoznatiji fenomen piramide. Naime tada sunčevi zraci na severnim stepenicama zalaskom sunca a u kombinaciji sa svetlećim trouglovima oblikuju telo serpenta. Da bi slika bila kompletna u dnu stepenica je isklesana glava. U proleće se serpent spušta ka zemlji a u jesen se penje. Ovaj fascinantan fenomen koji pokazuje ne samo umešnost već i duboku mističnost Maja godišenje okupi oko 25 000 posetilaca. Unutar piramide se nalati manja, starija a u jednoj od njenih odaja figura jaguara. I tu dolazimo do prvog pitanja na koja nema odgovora. Naime oči ove figure su od žada. Na Jukatanu ga nema, a najbliže nalazište žada se nalaz u... Kini?! Zvanična istorija ne priznaje bilo kakvu povezanost ove dve kulture, ali kako onda obajasniti žad?  Ova piramida ima još jednu impresivnu karateristiku. Bilo koji zvuk, recimo onaj kada lupite dlanom o dlan, u praznoj kamenoj zgradi bi trebalo da vam uzvrati ehom. Ali ovde nećete to čuti, ono što dobijate kao povratni zvuk neverovatno podseća na cvrkut ptice! I to ne bilo koje vec Kvecala, svete ptice Maja. A važnost ove price je predstavljena na mnogobrojnim hijeroglifima Maja. Iznad božanstva Kukulkan kao duh lebdi kvecal, postoje dokazi i da je perje ove ptice upotrebljavano i u religiozne svrhe. Zapravo ova ptica predstavlja prelaz između duhovnog i materijalnog sveta, a svaki zvuk kvecala koji nesvesno izazivamo u piramidi prenosi se do Bogova i danas. Postoji hipoteza po kojoj su Maje stepenište piramide projektovale tako da prizvodi cvrkut ove ptice. I verovali ili ne, ali kada su upoređeni snimci prirodnog cvrkuta kvecala i onog koji se dobija penjanjem uz stepenice piramide sličnost je toliko velika da bi je pripisali tek pukoj slučajnosti! Naravno, ovu hipotezu mnogi negiraju, ali izgleda da je sve više onih koji veruju u njenu istinitost. Pogotovu što je sve začinjeno pričom o kraju sveta predviđenom prema kalendaru Maja za ovu godinu. Naime Maje su imale ciklični kalendar koji je obuhvatao vremenske periode od 26 000 godina, a jedan takav (a samim tim i kraj ovakvog sveta) se završaio u decembru 2012-te godine. Da nije bas sve tek tako olako rečeno potvrđuju i astronomski podaci. Te  godine se se dogodio redak fenomen, naime, ravan Sunčevog sistema se izjednačila sa ravni Mlečnog puta, a prema nekim istraživanjima u istu ravan će stati i još dve galaksije. I to bas u vreme koje je predvideo Majanski kalendar.

A da bi sve to izračunali Majama je bila potrebna opservatorija. U Čičen Ici, opservatorija predstavlja remek delo i arhitekture i astronomije. U njoj su sveštenici posmatrali nebo, pravili kalendar a takođe i predviđali sušne godine. A kada bi se njihova predviđanja ispunila, kao žrtvu Bogu u cilju dobijanja kiše, žrtvovane su mlade devojke. Pretpostavlja se da je žrtvovano par stotina devojaka. Oko opservatorije se nalaze velike posude sa vodom u kojoj su sveštenici posmatrali refleksiju zvezda. Ispred se nalaze četiri stuba za koja se veruje da i danas emituju energiju.

Hram ratnika je još jedna građevina u Čičen Ici. Pretpostavlja se da je sagrađen kao kopija sličnog tolečkog hrama, ali je majanski hram većih dimenzija. To je kamena građevina na velikoj piramidi u kojoj se nalazi mnoštvo stubova isklesanih u vidu ratnika, a na njenom vrhu se nalazi oltar isklesan u obliku statue pod imenom Čak Mul. Ovaj hram je služio za pripremu vojnika za rat i oni su u njemu boravili nekoliko dana pre odlaska u ratne pohode. Verovalo se da iznad hrama postoji jako energetsko polje koje je ratnicima ulivalo hrabrost, odlučnost i snagu.

A ono što danas poznajemo kao jedan od najpopularnijih sportova, nekada je u ovom gradu imalo sasvim drugi karakter. Igra sa kožnom ili gumenom loptom u kojoj ju je trebalo ubaciti kroz krug protivničkog tima kod Maja je imala ne zabavni već religijski karakter. Samo najbolji su mogli da budu birani da učestvuju u njoj, i to je bila velika čast. Igra se završavala ljudskom žrtvom prinetom vrhovnom bogu, mada ostaje nejsano ko je žrtvovan. Da li kapiten pobedničkog ili poraženog tima? U Čičen Ici je pronađeno nekoliko igrališta za ovaj specifični religijsko-mistični sport a najveće od njih ima impozantne dimenzije. Dugačko 166, a široko 88 metara igralište je imalo i odličnu akustiku, moglo je da se na jednom njegovom kraju čuje ono što se tihim glasom govorilo na drugom. Zašto je tako, ostaje nejasno. Još jedno pitanje bez odgovora u ovom čudesnom gradu.

Do pre nekoliko godina u većinu zgrada u Čičen Ici je moglo da se uđe. Njihova unutršnjost je mračna, vlažna i neverovatno akustična. Eho koji se vraća od vas može da deluje i pomalo zastražujuće kao krik. Ono što se tiho izgovori na vrhu zgrade sasvim se dobro čuje u njenom podnožiju. Zbog velikog broja turista, a u cilju očuvanja ulaz u većinu objekata je zabranjen ili se samo povremeno otvaraju. Ovo će razočarati mnoge, ali sa druge strane uspeće da očuva tajnovitost ovog mističnog, energetskog i apokaliptičnog grada.

-kraj- 

Nebojša Stefanović

Komentari

Komentari