Foto: 
ben

Otac

Polazeći od pitanja Masima Rekalkatija, italijanskog psihoanalitičara, šta je ostalo od oca?, dolazimo do zastrašujućeg i traumatičnog podatka koji govori da je uloga oca u današnjem svetu izgubila svoj smisao i značaj. Umesto autoritarnog oca, čija je vlast uspostavljena u totalitarnom dobu, u hipermodernom svetu, danas, imamo savršene primere isparavanja oca i očinske figure. Suvišnost oca u u epohi koja ne prepoznaje ljudskost niti sadrži kodekse časti, u vremenu koje se gnuša altruističkog pristupa životu, postala je neminovna i neizostavna. Otac se rastače i gubi u sijasetu izazova koji se nezaustavljivom brzinom nameću kao sasvim opravdani. Otac je razvlašćen. Otac se gubi između porodičnih i državnih zakona, ne ume da uspostavi ravnotežu, nema ga za kuhinjskim stolom i na sportskom terenu, ne raspolaže resursima niti ima kontrolu, prvo nad samim sobom, a onda nad svojim okruženjem.

Pobuna protiv oca dolazi sa uspostavljanjem prvih seksualnih nagona i sa prvim saznanjem o njegovoj nesavršenosti.Gnušanje zbog njegove nesavršenosti traje do trenutka kada se u potomku pojavi nagon za stvaranjem potomstva. Bilo da je patrijarhalno tvrd ili liberalno nastrojen, otac je figura zaštitnika i putovođe.Otac je uvek bio sigurnost da vam uspostavi istančan estetski ukus i izgradi vam njegov okvir. Otac najbolje prepoznaje budućeg zeta ili snahu, otac vidi kao skener, posmatra unutrašnju dramatičnost svog potomstva. U nezrelom dobu, potomak njegov, kada ne vidi dalje od nosa, obično ne prepoznaje da otac svojim pogledom prebacuje brdo i osvetljava osoje.

Otac je simbol za uspostavljanje moralnih normi. Oni koji su odrastali bez očeva lakše su se uklapali u taj nemoralni svet bez pravila i zakona, jer nisuimali koga da brukaju. Mnogo je primera za to.

Ako je majka van konkurencije, onda ostaje otac. Ali šta je danas ostalo od oca? Olupina koja neprimetno pluta po novoformiranim neoliberalnim dokovima, neprihvaćen kao sigurni vladalac svog skromnog prostora, ali bez njega kao takvog, saznaćemo to jednog dana, gazimo neutabanom stazom.

Ivan Novčić

Komentari

Komentari