Kultura

Aleksandar Novaković

Tranzicija je jedno veliko smetlište, gde se bez reda, bez logike i bez sistema odbacuje sve ono što bi moglo da vredi i gde svako baca šta hoće, a iz svega toga najveću korist izvlače oni koji su po bilo kom osnovu udruženi u interesne grupe koje potom dele dobit. Iste te interesne grupe, u zavisnosti od svoje veličine, moći i bahatosti u veze sa takozvanim političkim strukturama nameću svoja pravila i svoja merila vrednosti koja jedino i mogu da se distribuiraju.

Intervju sa Marinom Vesić

Kakva slučajnost da baš nas zadesi ta čudovišna sreća da makar kao statisti učestvujemo u ovom istorijskom spektaklu, kao da u vazduhu lebdi transparent gotovo vidljive i opipljive emocije svenarodnog oduševljenja.

Meditacija je takođe jedna od boljih tehnika kako dovesti sebe u stanje smirenosti i stvoriti neki svoj svet u koji samo mi možemo ući i u njemu boraviti.

Istina je da su pobune svesti pojedinaca dovodile do promena i revolucija, koje su menjale sistem, koji se postepeno humanizovao i išao u susret potrebama ljudi i vremena.

Da li su dokoličari lenji ili su oni najmudriji među nama? Da li imamo pravo na dokolicu, ili je ona danas privilegija i luksuz povlašćenih?

Kultura čitanja nije nešto što se nameće, ona se razvija i neguje, a ako želite da vaše dete izraste u zdravog i dobrog čoveka, naučite ga da voli knjige! U svakoj je po neko magično zrnce peska...samo čitanjem se pretvara u zvezdu...

Čarobna frula je i bajka i filozofija. Riskantna avantura sa hepiendom i politički komentar. Šarmantna zabava i poziv na duboko razmišljanje. Jednostavno rečeno, beskrajno fascinantno umetničko delo.

Pages