Kultura

Ne vredi plakati, kaže jedna pesma, ali plači ako moraš, biće ti lakše, kažem ja.

Na portalima, a posebno onim novinarskog ili kulturnog sadržaja, ponajviše se pazi da određeni tekst ne ode u objavu nesređen, neuređen, nelektorisan i nerevidiran.

Umiranje je zajebana igra i može iscrpiti i samu smrt, a da njen vlasnik nikada nije ni slutio da je igrač.

Percepcija je čudo. Sve je stvar percepcije.

Suvišnost oca u epohi koja ne prepoznaje ljudskostniti sadrži kodekse časti, u vremenu koje se gnuša altruističkog pristupa životu, postala je neminovna i neizostavna.

Godišnji običaji za većinu nas predstavljaju cikličnu obnovu vere da je boljitak moguć, da je mala, skromna sreća, možda, dostižna. Ne uspevajući uvek da artikulišu ovu nadu, jadnu, sakatu, očajnu, ljudi pribegavaju pijanstvu i pucanju.

Smatram da su izgovori pod kojima ljudi koji kradu tuđa autorska dela na svoj način vrlo kreativna i da zaslužuju poseban osvrt.

Otpor prema svemu onome što nosi epitet kulturno i načitano, postalo je cool. Dičiti se time da za života nisi pročitao nijednu knjigu, pogledao nijednu izložbu ili posetio određeni kulturni događaj, postalo je in.

„Trebalo bi da to bude alarm koji će probuditi roditelje, a onda i sve nadležne institucije; opomena da nema čekanja ni tolerisanja, da mere koje ga ublažavaju ili sprečavaju moraju biti temeljne i korenite, a ne da se svode na zacelivanje posledica.“

Pages