Kultura

Umetnost bez tradicije i prošlosti ne može da funkcioniše. Potrebno je doći do novih umetničkih merila i okupiti ljude; boriti se za povratak pravih vrednosti, a ne prizemne, estradne umetnosti. Prićemo o tome, konkretno rešiti problem, a ne čekati da problemi reše tebe.

Dalibor Dragojević i Ivan Radović, 2013.

Dalibor Dragojević i Ivan Radović, 2013.

Dalibor Dragojević i Ivan Radović, 2013.

Dalibor Dragojević i Ivan Radović, 2013.

U književnosti je isto kao i u muzici, ne gledaju se nove nade, ide se na siguricu. Izdaje se ono što će da se proda i niko ne želi ni zbog koga da rizikuje.

''Problem morala je država, koja je oduvek imala drugačije moralne kriterijume od društveno svesnih pojedinaca. Zato je preduslov uspostavljanja moralnog poretka ukidanje države, kao nosioca hijerarhijskih odnosa.''

Pre svega, čitalac treba da shvati da je stvaranje „umetnost“ i da autor može da kreira svoje misli na način koji je njemu prihvatljiv. Nit’ će svi radovi biti realni i rađeni po strogim zakonima, niti će svi biti fantastični i zalaziti duboko u samu maštu.

Evrovizija, Mondovizija, televizija, vizija, uprkos svemu gledajte ovaj program i ono najbitnije navijajte za svoju zemlju.

''I zbog tih silnih žrtvi, pitam se: ‘’A gde je u svemu tome moje jebeno JA i MOJ život?’

Pages