Muzika

Muziku radi iz ljubavi, ali i da pomogne drugima.

Dvanaesta etida nosi naziv – Mećava. Ona je jedina od svih kompozicija za koju bi slušalac, bez ikakvog predznanja o tome šta sluša, mogao reći da je u pitanju prikaz snežne oluje.

Intervju

Razvili su svoj modus operandi i produkt toga su mnoga upečatljiva dela.

Marko Aleksandar Gajić

Sa pravom možemo reći da je ovaj višečlani kolektiv sinonim za srpski hip hop u 21. veku.

Svaki stih je ujedno i sinonim za kreativnost.

Hip hop je adekvatan pravac za manifestovanje bunta i iskazavanje ličnog stava i mišljenja o raznoraznim pojavama koje oblikuju današnju civilizaciju, a sloboda je prisutna u pravom smislu te reči.

Pages