Foto: 
Marija Jevtić

Onostranost identiteta tela u slici

,,Istražujući simbol, um je upućen prema idejama

koje leže izvan domašaja razuma,

Karl Gustav Jung

U svom radu pokušavam da izjednačim duh i  materiju, čoveka i prirodu, identitet i onostrano. Osim dominantne upotrebe znaka, simbola, linije i površine, identitet istražujem metodom modernizna društvenog sloja, kao i pogleda na identitet sa druge strane stvarnosti i imaginacije. Pojam dekonstrukcije koristim u kontekstu razlaganja složene celine na sastavne delove. U svom slikarstvu prikazujem identitete složenog oblika(telo, društvena slojevitost, identitet slike), koje dekonstruišem i na taj način postavljam pitanja o različitim značenjima pojma identiteta. Kroz slojevitost ideje i materijalizacije bavim se gubitkom individualnosti u različitim ljudskim stanjima, slojevima i funkcijama.

Onostranost koristim kao osnovno pitanje u istraživanju svoje teze, likovnim sredstvima dolazim do stvaranja znaka čiji se identitet može posmatrati kao onostran. Onostrano povezujem sa nedokučivim postavkama o osnovnim idejama i strahovima. ( smrt i prolaznost), koje pokušavam da eliminišem stvarajući delo u kome je prolaznost prisutna, a koje ipak živi i nakon umetnikove smrti.

Marija Jevtić

Trenutno na master studijama  pod  mentorstvom  prof. Vidoja Tucovića. 2009. - 2013., akademija likovne umetnosti, slikarstvo –Novi Sad u klasi prof. Dušana Todorovića. 2005. - 2009, srednja umetnička škola, dizajn tekstila - Užice. Član organizacije NPC (Nova poenta kulture) koja se bavi oslikavanjem murala, Novi Sad. Predavač slikanja i crtanja na likovnim radionicama u Kulturnom centru ,,Kulturno umetnički lavirint’’, Novi Sad.

,,Sa druge strane,, 140x160, kombinovana tehnika

Grupne izložbe

2009. godine

grupna izložba ,,Drinska regata,, Ljubovija.

2010. godine

grupna izložba fotografija u foto kino i video savezu Vojvodine.

2011. godine

projekat  ,,Razlike,, studentski kulturni centar Fabrika, Novi Sad .

2012. godine

projekat ,,Razlike,, studentski kulturni centar Fabrika, Novi Sad. / Kampus fest , Studentski grad,  Novi Sad. / Muzej Vojvodinegrupna izložba ,,mat/sjajno,,. /  Ledena dvorana Spensa projekat ,, NPC’’. / Đura Jakšić, nakon treće godine studija.

2013. godine

projekat,,Razlike,, studentski kulturni centar Fabrika, Novi Sad. / art-kafe Kosmosapijens. / U okviru manifestacije „Noć muzeja“ izlagala u Francuskom kulturnom centru na izložbi „Omaži frankofonih umetnika“. / Diplomska izložba studenata Akademije umetnosti u Novom Sadu u galeriji Spomen-zbirka Pavla Beljanskog. / Grupna izložba ,,Po-zivanje srpskih i svetskih vampira,, Zrenjanin.

2014. godine

projekat ,,Razlike,, studentski kulturni centar Fabrika, Novi Sad . /,,Deliblatski pesak,, u gradskoj galeriji u Pančevu. / Festival ,,Noć istraživača,, u Novom Sadu. / Beograd u Egallery. / ,,Niški crtež,, galerija Velika srbija u Nišu. / ,,30x30,, u Zrenjaninu, Pančevu i Sremskoj Mitrovici. / Kulturni centar Utopija u Novom Sadu. / grupna izložba ,,Pelikan,, u International Social Exchange. /

2015. – godine

projekat ,,Razlike,, studentski kulturni centar Fabrika, Novi Sad. / Grupna izložba ,, frankofonija,, Novi Sad. / ,,Žene slikari,, Majdanpek. / Mixer festival u galeriji ,,HUB 10,,  Beograd. / E gallery, grupno  u Beogradu. / ,,Minijatura,, udruga likovnih stvaralaca, Zaprešić, Hrvatska. / Dan Mladih ,,San mladih’' u Kragujevcu. / ,,Minijatura,,  u Sarajevu i Osjeku i Zaprešiću. / 30x30 u likovnom salonu u Zrenjaninu. / ,,Deliblatski pesak,, u gradskoj galeriji u Pančevu.

,,Dijalog,,70x50, kombinovana tehnika

Samostalne izložbe

,,Dekonstrukcija identiteta’',  gradska galerija ,,Mostovi Balkana,, u Kragujevcu, 2014. godine. / ,,Dekonstrukcija identiteta’’,  International Social Exchange ,,Pelikan,, u Novom Sadu, 2014. godine. / ,,Razlaganje identiteta’’,  galerija ,,Art55,, u Nišu,  2015. godine. / ,,Dekonstrukcija identiteta’’, galerija  ,,Petak,, u Beogradu, 2015. godine. / ,,Dekonstrukcija identiteta’’,  Ustanova kulture Palilula u Beogradu, 2015. godine. / ,,Razlaganje identiteta’’ ,, Kulturno umetnički  lavirint’’ u Novom Sadu,  2015. godine. / Master izložba ,,Onostranost identiteta tela u slici’’ centar za vizuelnu kulturu ,,Zlatno oko,, u Novom Sadu, 2015. godine. / ,,Dekonstrukcija identiteta’’ gradska galerija ,, Maržik,, u  Kraljevu, 2015. godine.

,,Mapa uma,, 140x120, kombinovana tehnika 2015.

Likovne kolonije

U Užicu 2009. godine. / Internacionalna kolonija Deliblatski pesak u Pančevu, 2013. godine. / Internacionalna kolonija Deliblatski pesak u Pančevu,  2014. godine. / Internacionalna kolonija Deliblatski pesak  u Pančevu, 2015. godine. / Internacionalna kolonija Ostrvica u  Gornjem Milanovcu, 2015. godine. / Internacionalna kolonija ,,Tešanj,, 2015. godine. / Učestvovala na likovnoj koloniji ,,Ostrvica,, 2015. godine. / ,,Između dva mosta’’ nacionalna kolonija, Novi Sad 2015. godine.

,,Granice,, 75x50, kombinovana tehnika

Saradnje

Aktivno se bavi slikanjem murala u umetničkoj organizaciju NPC (nova poenta kulture). Izabrana je u uži krug finalista,, Dani mladih,, u Kragujevcu 2015. godine. Radila na projektu arhiviranje klišea u galeriji Matice srpske u saradnji sa Ratkom Kulićem 2015. godine. Učestvovala u performansu pod nazivom ,,Zodijak,, u galeriji HUB 12 pod  mentorstvom Marte Jovanović u Beogradu 2015. godine. Koordinator na projektu ,,Otići ili ostati,, u centru za vizuelnu kulturu  ,,Zlatno oko,, 2015. godine. Saradnik u nastavi u dečijoj školi ,,Kefalo,, od 2015. godine. Salon savremene umetnosti ,,Srušiti i iznova izgraditi’’ Beograd, saradnja sa Jasminom Cibic. 

Učestvovala u performansu

Galerija HUB10 ,, Zodijak’’ Beograd, pod mentorstvom Marte Jovanović. / Salon savremene umetnosti ,, Srušiti i iznova izgraditi’’ Beograd, saradnja sa Jasminom Cibic /

Volonter u galeriji Matice Srpske.

Pohvale

Pohvala za scenografiju na državnom takmičenju u plesu plesne škole,,Impuls,,  2015. godine. Izabrana je u uži krug finalista ,,Dani  mladih,, u Kragujevcu 2015. godine.

Komentari

Komentari