Foto: 
autor nepoznat

Potpećka pećina

Na putu između Požege i Užica,  visoko iznad glavnog puta, nalazi se ova pećina, po mnogo čemu specifična, a za okolno stanovništvo u periodu ratova, veoma značajna. Međutim, tek je poslednjih godina sređena i otvorena za posetioce, pa pored živopisne okoline predstavlja mesto koje vredi posetiti.

Pećina se nalazi na oko 900 m nadmorske visine a sam ulaz u pećinu je, zbog svog oblika, svojevrsno delo prirode. Po dimenzijama spada u najveći pećinski otvor na Balkanu, do koga vodi prilično veliki broj stepenika po izuzetno strmom terenu, pa je zato zatvorena za posetioce tokom zimskih meseci.

Rekla sam već da se pećina nalazi na velikoj nadmorskoj visini, što i nije njihova tipična odlika, jer obično idu nisko, ispod zemlje, i  da su hladne. Međutim, ovde je temperatura oko deset stepeni i nema neke razlike na početku i na kraju staze, koja je duga 555 metara. To je deo uređen za posetioce, a inače je pećina mnogo duža.

U njoj su otkriveni tragovi života neolitskog čoveka, jer je nađeno mnogo keramike i kamenog oružja i oruđa. Za vreme Turaka, služila je kao sklonište, baš zbog toga što je visoko i što se do nje teško dolazilo, a put je bio poznat samo ljudima koji tu žive.

“Kaca” je mesto negde na sredini staze koje je služilo kao masovna grobnica. Tu su zatrpavani oni koji su umirali dok su se skrivali, da bi kasnije, kad opasnost prođe, bili otkopavani I sahranjivani u groblja. U steni se nalazi malo udubljenje, tzv. oltar, gde su se molili, a sada služi kao mesto gde možete poželeti želju, za koju se veruje da će biti ispunjena.

Pećinski ukrasi spadaju u veoma retke oblike u kraškim pećinama a godine formiranja su stvorile pravo bogatstvo ne samo njihovih oblika, već veličina.

U okolini ima dosta ribnjaka, restorana, a selo Zlakusa je lep primer dobre organizacije ljudi koji žele da svoje selo prikažu u najboljem svetlu a na tome svesrdno i rade.

Činjenica je da mnoga mesta i ne primećujemo, iako pored njih često prolazimo, jer nam se nameću neke druge stvari kao vrednosti, kao brend, dok ono što zaista imamo, neretko, propada. Na ovom se još radi, nedostaju stvari koje bi ovo mesto učinile boljim i privlačnijim  većem broju turista, kao što su vidljivija obeležja, zatim, bolji seoski put, ali se nadam da će se i to srediti zahvaljujući meštanima i njihovoj preduzimljivosti i inicijativi.

Komentari

Komentari