Sahranjivanje
Foto: 
woodleywonderworks

Sahranjivanje

Napomenuću da je postojalo od ranog gornjeg paleolita mnoštvo raznih kultova, kao što je sahranjivanje donjih vilica jelena, medveđi kult, razdvojene ljudske lobanje od pokojnika, itd.

Ono u šta ćemo se danas uputiti jeste, je to da je još od tog vremena uspostavljen kult sahranjivanja pokojnika. Zato nikako ne bi smeli da mislimo, (bez potrebe i nekog prethodnog znanja) da su naši preci bili samo pečinci, neartikulisanih glasova, često veoma grubi u svojim plemenskim savezima. Naprotiv, bili su vezani, pa je čak i moguće da je to bilo mnogo jače, no što smo mi danas... Jer opstanak u tako teškim uslovima je jedino bio moguć uz zajedništvo!

 

Sa pojavom Homo Sapiensa, postoji nešto što nikako nećemo smetnuti s uma, a to je da je u njihovo vreme postojao stereotipni oblik grobnih raka, a po pokojniku su posipali crveni oker. Crveni oker je predstavljao krv, nešto što je bilo potrebno u onostranom svetu, gde nastavljaju svoj život. U većini nekih grobnih celina došlo se do nalaza predmeta ličnog nakita, mrežica od školjaka, privezaka, ogrlica i time se ističe bitna činjenica, da svoje mrtve nisu lišavali njihovog nakita! Tlo (odnosno prvobitna raka u kojima su bili sahranjeni pokojnici) sadržalo je čak i kosti životinja i mnogobrojno posuđe i oruđe…

 

Kako biste, dragi čitaoci opisali iznete dokaze?

Oker je služio ne samo kao sirovinska materija, već se upotrebljavao i za bojenje grobova, kao što smo pomenuli gore, i pokojnika koji je simbolizovao krv, odnosno život. Oker je uz fosile prvo svedočanstvo o tradiciji koja je prethodila gornjem paleolitu. Ovde treba navesti i pravougaoni mozaik napravljen od sitnih oblutaka, zatim i jedan mozaik složen od nekoliko desetina kamenih jezgara, otkriven na  tlu jedne naseobine u Belgiji. Ovo svakako govori o postojanju složenog religijskog oblika, u to vreme.

 

Čovek koji je lovio jelena i bizona ostavio je na hiljade likova koji su, ako ne pravi tekstovi, a ono u najmanju ruku jesu tragovi neke usmene književnosti. Setite se samo pećinskih crteža…

Do kojih ćemo ubrzo doći.

Miroslava Barbierri

Komentari

Komentari