Foto: 
Ana Fafulić

Sloj po sloj

U potrazi za odgovorima i u želji za ličnim rastom, često otkrivajući nove sfere interesovanja, spoznajemo univerzalne zakone. Kao polazište za svoje likovno izražavanje Ana Fafulic se opredelila za simboličnost motiva kao što su stepenice, merdevine, grad koji se razgrađuje, ruši u korist nekog novog, boljeg sveta. Svi oni su negde očigledni, a negde ušuškani i skriveni. Naime, određenim kadriranjem pomenutih motiva, Ana stvara sopstveni izraz u slikanju gde iz svetlosti koja je dominantna izranja crtež.  Život doživljava na način kojim se izražava. Likovnim vokabularom predstavlja irealnu svetlost transponovanu u izražajne forme modernog senzibiliteta. U njoj, kao i u svakome od nas, duboko je ukorenjeno verovanje u psihičku slobodu i svojevoljnost. Pomisao koja umetniku dolazi na um pretapa se u boju i pomalo svesno, delimično nesvesno i spontano pušta dušu da govori jezikom boja, plohi, linija i oblika, gradeći kompoziciju koja je pomalo nadrealistička, postkubistička, apstraktna, sa elementima konstruktivizma i futurizma. Gradeći crtež sloj po sloj, Ana pokušava papir da natopi bojom, linijama i osećanjima stvarajući jednu punoću u kojoj vlada više dimenzija spojenih u jednu celinu. Motivi bivaju ohumanjeni i oplemenjeni, ponegde potisnuti. Ostaje samo asocijacija na njih pored koje je dovoljno prostora za igru. Mentalno buđenje svih ljudi na svetu je neophodno da bi se stvorio jedan bolji, svetliji i lepši svet.

Ana Fafulić

Rođena je 25. 03. 1984. godine u Loznici. Nakon lozničke Gimnazije, 2003. godine, upisuje Akademiju umetnosti – odsek SLIKARSTVO u klasi prof. Jovana Rakidžica, koju završava 2008. godine. Nosilac je više nagrada za likovno izražavanje kao i učešće na izložbama nakon žiriranja radova. Član je ULUS-a od 2016. godine.

Samostalne izložbe

1. 1999. „Trg pjesnika“- Budva
2. 2002. Galerija „Mina Karadžić“- Loznica
3. 2006. Studentski kulturni centar- Novi Sad
4. 2008. Galerija „Mina Karadžić“- Loznica
5. 2008. Ustanova za kulturu „Braća Stamenković“(velika galerija)- Beograd
6. 2011. Galerija kulturnog centra- Zvornik, RS
7. 2014. OUT-AUT Galery of modern ART - Toronto, Canada
8. 2015. UK Parobrod – Beorad
9. 2015. Galerija „Mina Karadzic“- Loznica

Zajedničke izložbe

1. 1994. sa školom crtanja i slikanja u Vukovom domu kulture- Loznica
2. 1998. Pedagoški muzej- Beograd
3. 2000. Zlatibor- radovi nastali na likovnoj koloniji Draginac
4. 2000. Izložba povodom 150 godina KUD „ Karadžić“ Loznica u Galeriji „ Mina Karadžić“
5. 2000. Šabac, biblioteka „Ž. Popović“
6. 2000. Grupa „N8“ u Galeriji „Mina Karadžić“- Loznica
7. 2000. I septembarski likovni salon u Galeriji „Mina Karadžić“- Loznica (ŽIRIRANI RAD)
8. 2001. Galerija „Mina  Karadžić“- Loznica (jubilej 150 godina)
9. 2001. Galerija „Mina Karadžić“- Loznica
10. 2001. Beograd, I međunarodna konferencija za ekologiju (NAGRADA)
11. 2002. Godišnja izložba grupe „N8“ u Galeriji „Mina karadžić“- Loznica
12. 2004. Novi Sad – proslava Akademije, I zajednički multidisciplinarni projekat profesora i studenata
13. 2004. Galerija „Mina Karadžić“- Loznica, godišnja izložba grupe „N8“
14. 2005. Kulturni centar- Šabac , mali format (ŽIRIRAN RAD)
15. 2006. Kulturni centar Novi Sad (izabrani radovi studenata III godine likovnog odseka)
16. 2007. Likovni salon- Novi Sad (izabrani radovi studenata IV godine na predmetu crtanje)
17. 2007. Galerija Matice Srpske- radovi studenata završne godine
18. 2008. Galerija „Garden ART“- Sombor (ŽIRIRANI RAD  I  NAGRADA)
19. 2009. KC Lopari, RS, izložba radova sa likovne kolonije „Majevica“
20. 2009. Savremena galerija „Ečka“- Zrenjanin (ŽIRIRANI RAD)
21. 2009. Galerija „Mina Karadžić“- Loznica, izložba povodom 35 godina rada grupe „N8“
22. 2010. Dom vojske- Beograd
23. 2010. Galerija „Mina Karadžić“- Loznica, izložba povodom 160 godina KUD-a
24. 2011. grupna izložba radova urađenih na likovnoj koloniji NIS-a na Zlatiboru
25. 2012. Galerija ArtCENTAR- Beograd
26. 2012. Dom omladine- Zvornik
27. 2013.Galerija „Mina Karadzic“- Loznica (izložba grupe N8)
28. 2016. Paviljon Cvijeta Zuzorić- Beograd, izložba novoprimljenih clanova ULUS-a
29.2016. Paviljon Cvijeta Zuzorić- Beograd, Jesenja ULUS-ova izložba

Likovne kolonije

1. 1997. Tršic- IV likovna kolonija povodom Đačkog Vukovog sabora
2. 1997. Draginac- duhovno likovno naselje
3. 1998. Tršic- V likovna kolonija povodom Đačkog Vukovog sabora
4. 1999. Loznica- u ratnim uslovima
5. 1999. Banja Koviljača- likovna radionica za 28. Vukov sabor
6. 2000. Tršić- VI likovna kolonija povodom Đačkog  Vukovog sabora
7. 2000. Draginac- IV duhovno likovno naselje
8. 2001. Tršić- VII likovna kolonija povodom Đačkog Vukovog sabora
9. 2002. Tršić- VIII likovna kolonija povodom Đačkog Vukovog sabora
10. 2003. Trsić- IX likovna kolonija povodom Đačkog Vukovog sabora
11. 2006. Makedonija „Lesnovo 2006“- Probištip
12. 2008. Kopaonik „Vila Rankovic“
13. 2008. Sombor „Titova vila“
14. 2008. Majevica- RS I likovna kolonija
15. 2008. Beograd- Dom vojske
16. 2008. Novi grad- RS „Rakani“
17. 2008. Srbobran- humanitarna likovna kolonija „ROTARACT“
18. 2008. Banja Luka- RS
19. 2009. Majevica- RS, II kolonija
20. 2009. Stara Moravica, Međunarodna likovna kolonija 9+1
21. 2010. Majevica- RS III likovna kolonija
22. 2010. Pruzatovac, „Romansa“
23. 2011. Gučevo „NIS-ova kolonija“
24. 2011. Majevica- IV likovna kolonija
25. 2011. Zvornik- „Zvornik 2011“- povodom izgradnje Sabornog hrama rođenja Presvete Bogorodice, ČIJI JE GLAVNI ORGANIZATOR
26. 2011. Zlatibor- XVII slikarska kolonija „NIS 2011“ Novi Sad
27. 2013. Visegrad- Medjunarodno likovno saborovanje
28. 2016. Paviljon Cvijeta Zuzorić, izložba novoprimljenih članova ULUS-a

                                                   *  *  *  *  *  *  *  * *

2001. Urađena scenografija za gimnazijsku pozorišnu predstavu „Novela o ljubavi“- Loznica
2002. II scenografija za gimnazijsku pozorišnu predstavu „Ženidba kralja Vukašina“- Loznica
2003. slikanje dekora za pozorišnu predstavu „Tartif“, KUD „Vuk Karadžić“
2003. slikanje dekora za pozorišnu predstavu „Pigmalion“, KUD „Vuk Karadžić“- Loznica
2006. oslikavanje scenografije za završnu predstavu Akademije dramskih umetnosti-Novi Sad
2011. šminka za pozorišnu  predstavu „Trauma“ zvorničkog teatra, reditelja Mirjane Karanović
2011. scenografija za gimnazijsko pozorište u Loznici , predstava „Virus“ reditelja Siniše Kovačevića

Komentari

Komentari