Foto: 
Peđa Rakićević

Autentična emotivnost prirode

 Peđa Rakićević

Akademiju umetnosti u Prištini, diplomirao 1995. godine i na istom fakultetu magistrirao slikarstvo 1998. godine. 2002. specijalizirao grafički dizajn na Foothill College-u, Los Altos, Kalifornija, i digitalnu publikaciju 2003. na OICW-u, Menlo Park, Kalifornija, SAD.

Godine 1996. Rakićević je postao član ULUS-a, od 2002. godine je član Pacific ART League of Palo Alto, Kalifornija, i od 2003. godine član Berkley Art Center, Kalifornija, SAD.

Od 1999. provodi dvanaest kreativnih godina živeći i slikajući u San Francisku, gde biva potvrđen od GATF / PIA (Graphic Arts Technical Foundation / Printing Industries of America).

Dobitnik je mnogobrojnih nagrada za umetničko stvaralaštvo, uključujući UNICEF nagradu za anti-ratnu tematiku.

Rakićevićeve slike nalaze se u mnogobrojnim privatnim, galerijskim I muzejskim kolekcijama kako u Srbiji, Crnoj Gori, takoi u Americi , Rusiji, Švajcarskoj, Austriji, Britaniji, Norveškoj, Irskoj, Estoniji, Poljskoj, Japanu, …

Izlagao je na brojnim izložbama širom sveta:

Galerija SULUJ-a, 1997, Beograd; ULUS, Beograd; CvijetaZuzorić, Beograd; Paleta, Beograd; Oktobarski Salon, Beograd; YU Paleta Mladih, Vrbas; Galerija Muzeja, Kruševac; Galerija Boro i Ramiz, Priština; Narodni Muzej, Peć; Kulturni Centri gradova Beograda, Prištine, Ivanjice i Banja Luke; Galerija Moderne Umetnosti, Bjeljina; Trianale Majdanek, Poland; Human Society and Animal Gallery, Menlo Park, California, USA; Art Gallery Pacific Art League, Palo Alto, California, USA; Berkley Art Center, Berkley, California, USA; Art Center, Redwood City, California, USA; Bryant Street Gallery, Palo Alto, California, USA; Likovni Salon, Kulturni Centar Novi Sad; ART 55, Niš; Galerija Mostovi Balkana, Kragujevac; Galerija Trag, Beograd; Pocket ART, Skadarlija, Beograd; Galerija Centar, Podgorica; Moderna galerija, Stari Grad, Budva; Gradska galerija, Kotor, Montenegro; Galerija Queen of Montenegro, Bečići; Moderna Galerija, Kulturni Centar Gornji Milanovac; ART Gallery, Kragujevac; Galerija Kulturnog Centra Niš; Centar za Kulturu, Bijelo Polje; Ruski Kulturni Centar, Budva; Galerija Centara za Kulturu, Velika Plana; Kulturni Centar, Zrenjanin; BLOK Gallery, Beograd; Moderna Galerija, Lazarevac; Narodni univerzitet, Vranje; La Vista, Novi Sad; Mali likovni salon, Kragujevac, Galerija IKAR, Zemun; SULUJ, 2016, Beograd; Kulturni centar, Kruševac; Kulturni centar , Vrbas; Kulturni centar, Kikinda…

Veličanstvena 60 x 80 ulje na platnu 2016

Distorzija prirode na slikama Peđe Rakićevića

U dugoj istoriji postojanja, slikarstvo, uz svoje ime, dobija niz epiteta, opisnih definicija kao i učestale dodatke, sadržane u svakojakim izmima. Ovim pokušajima naglašavaju se određene težnje slikarskog opusa i stvara ukupan utisak preciznijeg tumačenja stvaralačkog čina. Slikari se mahom ne bave tim verbalno-intelektualnim formulama, koje ponekad, moramo priznati, svojom učenošću udaljuju običnog posmatrača od same suštine slikarstva. Ipak, da bi pomogli obema stranama u stvaralačkoj/potrošačkoj vizuri slike, slikari imenuju sopstvene slike dajući im nazive koji nesumljivo sugerišu njihovu nameru.

Živa crvena 80 x 95 ulje na platnu 2016

Peđa Rakićević je slikar koji svojim nazivima slika upućuje napsihička stanja, osećaje/osećanja, prirodne fenomene, ili na egzaltaciju pojedinih pojmova koji imaju tendenciju ka prasku, eruptivnom trenutku. Izdvajanjem silovitih doživljaja u kolorističkim fugama, zasnovanih na kontrastu bojenih površina, on gradi sliku oslobođenu deskriptivnih inaturalističkih pristupa. Zasebnost početne ideje pojačava se osmišljenim ritmovima u domenu samog komponovanja slike, kada posmatrač sklon asocijacijamamože prepoznati naličja pretpostavljenih lišajeva ili pastuoznevrhunce, u buketu vrtloga energičnih kretanja.

Muzika misao 80 x 100 ulje na platnu 2016

Slike Peđe Rakićevića (u duhu gore pomenutih pokušaja identifikovanja), pripadaju provenijenciji apstraktnog pejzaža, kako je u svom tekstu o slikama Peđe Rakićevića napisao Sava Stepanov, prisećajući se terminapoznatog slikara Alekse Čelebonovića. Pejzaž, kao odraz prirode, njen profil, na ovim slikama predstavlja duhovnu konfiguraciju posebne osetljivosti, kada pejzaž nestaje u gestu redukovanja suvišnog, a sve radi osvajanja novih likovnih vrednosti. Čulnost se na taj način izjednačava sa viđenim, pod okriljem traganja za primarnim u umetnikovom univerzumu.

Mala velika ljubav 40 x 50 ulje na platnu 2016

Asocijativno/apstraktnu sliku Peđe Rakićevića odlikuju distorzirani pasaži boja koje su van granica svojih osnovnih, prirodnih intenziteta. U tenzijama zelene, žute ili crvene, na njegovim slikama opažamo osmišljeno sučeljavanje komplementarnih vrednosti. Okvirnim crtežom se formira karakter kompozicije slike, a unutar crteža odigravaju se prepleti impulsivnih poteza četke, u stalnom ponavljanju.

Idila 80 x 95 ulje na platnu 2016

Posvećen slici kao ogledalu prirode, jedinom istinitom izvoru svoga stvaralačkog puta, slikajući, Peđa Rakićević ostvaruje dinamičnu sliku sveta oko sebe, zagledan u hodnike sopstvenih emocionalnih statusa. Slikovni statusi Peđe Rakićevića brane nas od agresivne dominacije digitalizovane slike/informacije, u tehnološkom dobu munjevitih promena.

 

Mr Danilo Vuksanović

 

Komentari

Komentari