Foto: 
Momčilo Moma Bjeković

Fantazija i realnost

Moma Bjeković je završio akademiju umetnosti 2005 god. u Banja Luci, smer grafika, u klasi prof. Branka Misljuša. Ćlan je ULUS-a od 2011. god. Izlagao je na više samostalnih i kolektivnih izložbi širom Srbije. Ilustrovao je više knjiga. Negove radove su objavljivali art časopisi u Engleskoj, Rusiji, Americi, BiH, Srbiji… Živi i radi u Beogradu.

Momčilo Bjeković

Glavni junaci Mominih slika su uglavnom ljudi. Pričaju priču bez glasa, nemo, služeći se kao pantomimičari, pre svega svojim pokretima i gestovima, izrazima lica i situacijama u kojima se nalaze. Najčešće se lagano kreću, sede, leže ili stoje. Njegovi junaci možda rade neke male, obične, ni po čemu važne stvari, ali su situacije ili konteksti u kojima su se zatekli često veoma uzbudljivi, a sasvim sigurno nikad banalni i sasvim isprazni.

"Dama", ulje na platnu, 60x70cm

Pred tim slikama odmah nam postaje jasno da je mnogo toga ostalo da se vidi izvan slika. One bude osećanje da se u svetu oko nas dešava nešto jako zanimljivo. Kao da se u tim slikama odigrao tek početak nekog velikog narativa koji se može čitati svuda u svetu. Stičemo utisak da je svet prepun smisla. U njima vidimo lep svet, ali istovremeno i tragove nečeg zazornog i ružnog  u tom svetu. Tu pred nama se prepliću fantazija i realnost, san i java, te  kao da nam više “niko ništa ne može” u celom svetu, jer sve deluje samo kao igra, dovoljno nestvarno da bi bilo opasno, a ono zazorno kao da će nestati sa prvim treptajem oka.

"Sveta krava", ulje na platnu, 70x60cm

Momčilo za sebe kaže da je umetnik koji ne pronalazi lako mir u shvatanju sveta, pa se ne zaustavlja na prikazivanju jedne teme, jedne nacije i kulture. Moma menja temu iz slike u sliku. U njegovim slikama se mogu naći sumo rvači, deca afrike, egipatske piramide, Filip Višnjić, Buda, Papa itd. Te slike ukazuju na složenost postojanja u svetu. Autor se poigrava sa dominantnim slikama realnosti prikazujući ih kao relativne i promenjive.   

"Gradski mačak" ulje na platnu, 60x45cm

Radovi ovog umetnika mogu se videti često na beogradskoj sceni. Naredna velika samostalna izložba Mome Bjekovića biće otvorena 30. marta u 19 časova u multimedijalnoj sali UK Palilula, i trajaće do 14. aprila.

www.momaart.weebly.com

momabjekovic@yahoo.com

 

 

 

 

Komentari

Komentari