Foto: 
Ana Ivanović

Intimni dnevnik

Po mom mišljenju umetnost je duhovna potreba čoveka da predstavi unutrašnji doživljaj i ideju o sebi, drugima i svetu koji ga okružuje, spozna ih, sazna i objasni kroz umetnički izraz: sliku, pesmu, glumu, odnosno, to je način da umetnik pokuša da nađe odgovore na neka od univerzalnih pitanja čovečanstva. Frankastel govori da umetnost sačinjava jedan način saznanja i istraživanja spojen sa akcijom. Kroz slike čovek otkriva, istovremeno, svet i svoju potrebu da ga organizuje. Ta duhovna potreba se izražava svakodnevno, periodično od onih naroda i pojedinaca koji poimaju svet i okolinu kao proizvod viših sila, mnoštva bogova ili jednog boga, svemogućeg i sveznajućeg bića. U tim relacijama posvećuju im pesme, molitve, večni život, igru, itd. Razvojem civilizacije razvili su se običaji i tradicija koje nisu ništa drugo do pokušaj da se shvati čovekovo biće. Veoma značajno je uviđanje (osmišljavanje) mreže odnosa, znanja i profesije na jednoj strani, a na drugoj umetničko izražavanje kao profesija u bilo kojoj sferi umetnosti.

Dok slikam, kao da tragam za nekim drugim životom. Obično izbegavam da izrazim šta me muči ali kroz rad, kada prenesem na platno te emocije, čini mi se da se to oseti i vidi. Pokušavajući da pobegnem od mučnog spleta realnosti koji u likovnom smeru čine likovne fraze  nalazim razrešenje u slutnji ka uzvišenom. Serije slika i crteža koje pravim su zapravo intimni dnevnik koji indirektno pokazuje moja razmišljanja i emocije. Dado Đurić je govorio: "Napraviti dobar crtež isto je teško kao i napraviti dobru sliku, i u tome nema ničeg odmarajućeg, jer da bi se napravilo bilo šta vredno, potrebno je biti napet." Prolazi su u stvari neiscrpna inspiracija za nastajanje i nestajanje, odnosno duhovno trajanje, u ovom slučaju - likovno izražavanje.

Na mojim radovima se najčešće javljaju jake, konturne linije. Konture pravougaonika odvajaju prvi plan od drugog plana i jačina tih linija, snažnih i kontinuiranih prikazuju taj pravougaonik kao jednu vrstu stabilnosti. Prave, kontinuirane linije prikazuju pravac kretanja, nekad se spajaju u određenoj tački, nekad ne. Isprekidane linije simbolišu jedan trenutni haos. Kratke linije, koje se pojavljuju na svakoj slici, asociraju na zatvorske recke na zidovima, ali meni one suštinski to i predstavljaju, samo jednu drugačiju vrstu zarobljenosti,  iz koje pokušavam da izađem pomoću lestvica, sagrađenih od mojih likovnih znakova. Linija je za mene kraj i početak, geneza nečega, razvijena predstava sa brojnim porukama, a ujedno je kraj događaja, konačnost.

Simboli prikazuju prisutnost nečeg drugog, u njima označeno i označavajuće postaje jedno. U simbolima prebiva  realnost transcendencije, pa simboli postaju faktori jezika šifara. Ako u simbolima nije prisutna stvarnost, postaju neobavezni estetski sadržaj koji smetaju da se otkrije prava suština ljudskog bića. Simboli su beskonačni i neiscrpni, pristupačni su beskrajnim tumačenjima - jer kao predmeti ne predstavljaju samu stvarnost, već predočavaju sve što naš razum zamišlja.

Crtež je realizacija mojih predstava o stvarnosti koja me okružuje. To je izraz mojih unutrašnjih osećanja koja nastaju u interakciji sa užim i širim okruženjem, zakonom dijalektike, crtež je ujedno početak jednog novog razmišljanja o novoj seriji slika.

Pismo je način grafičkog predstavljanja, odnosno zapisivanja jezika. Pismo je sredstvo prostorne i vremenske komunikacije. U širem smislu pismo je sistem vidljivih oblika ( slika, simbola, znakova i njihovih kombinacija) namerno proizvedenih u svrhu memorisanja i obaveštavanja; u užem smislu, sistem znakova koji predstavljaju određene elemente govornog jezika: pojedine reči, slogove ili glasove. Koristi se za indirektnu komunikaciju između osobe koja piše i osobe koja čita.

Na  mojim slikama se provlače tekstovi, zapisani znaci, slova, brojevi, koji stupaju sa posmatračem u komunikativni odnos. Tekstovi prelaze iz subjektivnog (mog) pogleda na realnost postojećeg i intimnog zapisa. Slova koristim radi dekoracije i posmatram ih kao predmet slike. Tekstovi su ciljano pisani nerazgovetno  da bi u posmatraču probudili asocijacije, osećanja, zaboravljene uspomene. Tekstovi (rečenice) koje ispisujem su delovi iz knjiga i pesama koje su obeležile trenutke koji su bili ispunjeni raznim emocijama. Ispisani tekstovi simbolično predstavljaju rečenice koje sam ja izgovarala, ili želela da ih izgovorim.

Moj lični pečat tj. potpis se skoro uvek nalazi u centralnom delu kompozicije. Svesno sam pisala svoje ime i prezime na centru kompozicije, jer taj potpis simbolički predstavlja moj ego, u simbiozi sa beskrajnom širinom alterega. Čestim ponavljanjem sopstvenog potpisa, sebe podsećam na bezvremenost sopstvenog postojanja, ili gledano iz drugog ugla, nepostojanja. Potpis je i značajan element u traganju za znacima sopstvene likovnosti.

Boje ostaju iste i svuda su uporišta simboličke misli. Boje koje koristim u svom radu su najčešće ahromatske. Na određenim partijama na slici sam intervenisala i sa hromatskim bojama, kad sam mislila da je to potrebno.

Intimnu priču i svoje borbe sam prikazala ne samo kroz objekat koji se nalazi na slici, već sam prikazala kroz boje koje tu sliku čine. Prikazala sam borbu vremena sa izvanvremenskim, borbu života i smrti, slabosti i snage, sna i realnosti. Kroz crnu i belu boju koje su najčešće prisutne na mojim slikama i crtežima dočarala sam i dualizam mog bića.

Uviđajući tako da moje slike ne mogu biti objašnjene pismom - rečima, jer su reči samo niti neke imaginarne paučine kojom čovek pokušava da se zakači za večnost, shvatam, da je cilj mog slikarstva misao, ili, još tačnije, beskonačno ćutanje.

Ana Ivanović

Rođena 14.04.1989. u Kraljevu. Školske 2012/13. upisala master akademske studije drugog stepena u jednogodišnjem trajanju iz oblasti primenjenih umetnosti i dizajna na studijskom programu Zidno slikarstvo, na Filološko - umetničkom fakultetu u Kragujevcu. Školske 2008/2009. upisala osnovne akademske studije prvog stepena u četvorogodišnjem trajanju iz oblasti primenjene umetnosti i dizajna na studijskom programu Zidno slikarstvo, na Filološko - umetničkom fakultetu u Kragujevcu. Master primenjeni umetnik (iz oblasti primenjenih umetnosti i dizajna).

Samostalne izložbe

• 2018. godina, "Prolazi 2", Đura bar, BEOGRAD

• 2017. godina, "Prolazi", Kulturni centar Ribnica, KRALJEVO

• 2014. godina, "Magline", galerija "Stara kapetanija", Zemun, BEOGRAD

• 2014. godina, "Grupa ZiD - ovo smo mi!", Kulturni centar Ribnica, KRALJEVO

• 2014. godina, "Figuracija vs. Apstrakcija", NOĆ MUZEJA, galerija Doma omladine, KRAGUJEVAC

• 2012. godina, " Fotografije ", Galerija " Maržik ", KRALJEVO

Grupne izložbe

• 2016. godina, grupna izložba, "Godišnja izložba mladih", Kulturni centar Ribnica, KRALJEVO

• 2016. godina, grupna izložba, "Izložba studentskih radova odseka za primenjenu i likovnu umetnost Filološko - umetničkog fakulteta", Kulturni centar Ribnica, KRALJEVO

• 2015. godina, grupna izložba, "Reprezentativna izložba odseka za primenjene i likovne umetnosti Filološko - umetničkog fakulteta", Narodni muzej, KRAGUJEVAC

• 2014. godina, "Master izložba 2013.", Univerzitetska biblioteka Kragujevac, KRAGUJEVAC

• 2014. godina, grupna izložba, "B. O. A.", Kulturni centar Beograd, BEOGRAD

• 2014. godina, grupna izložba, "Godišnja izložba mladih", Kulturni centar Ribnica, KRALJEVO

• 2014. godina, grupna izložba, "N. O. A." Kulturni centar Novi Sad, NOVI SAD

• 2013. godina, grupna izložba "Iz ciklusa, profesor i njegovi studenti", Dom kulture, Studentski grad, Velika galerija, BEOGRAD

• 2013. godina, grupna izložba "Iluminacije", Univerzitetska biblioteka Kragujevac, KRAGUJEVAC

• 2013. godina, grupna izložba, "Godišnja izložba mladih", Kulturni centar Ribnica, KRALJEVO

• 2012. godina, "Diplomska izložba", Gradska biblioteka Kragujevac, KRAGUJEVAC

• 2012. godina, grupna izložba "Godišnja izložba mladih", Kulturni Centar Ribnica, KRALJEVO

• 2012. godina, grupna izložba "40. Bijenale crteža Osten", SKOPLJE, MAKEDONIJA

• 2011. godina, grupna izložba "Žene slikari 2011." , MAJDANPEK

• 2011. godina, grupna izložba "Mail art project - Paul Celan poetry", NIŠ

• 2011. godina, grupna izložba studenata Filološko - umetničkog fakulteta u Kragujevcu, KRAGUJEVAC

• 2010. godina, grupna izložba "Žene slikari 2010.", MAJDANPEK

• 2010. godina, grupna izložba studentskih radova "Erotika", SKC, KRAGUJEVAC

• 2010. godina,  grupna izložba studenata Filološko - umetničkog fakulteta u Kragujevcu, KRAGUJEVAC

• 2009. godina, "Bijenale studentskog crteža", Dom kulture, Studentski grad, Velika galerija, BEOGRAD

• 2009. godina, grupna izložba studenata Filološko - umetničkog fakulteta u Kragujevcu, KRAGUJEVAC

• 2008. godina, grupna izložba završnih radova učenika srednje Umetničke škole u Kraljevu, KRALJEVO

Realizovani projekti

• 2014. godina, prateći program ARSENAL festivala (grupa ZiD), KRAGUJEVAC

• 2013. godina, prateći program  ARSENAL festivala (grupa ZiD), KRAGUJEVAC

• 2013. godina, Međunarodni multimedijalni festival "PATOSOFIRANJE", SMEDEREVO (grupa Zid)

• 2013. godina, dizajn plakata i promo materijala za festival "KRAF 07 (kragujevački festival antiratnog i angažovanog filma)", KRAGUJEVAC

• 2010. godina, Međunarodni multimedijalni festival  "PATOSOFIRANJE", SMEDEREVO (grupa ZiD)

• 2008. godina, dizajn knjige "Plavi zrak slobode ili trougao od kamena - Vera Ilić", KRALJEVO

• 2005. godina, Logo i dizajn za organizaciju "Put vode" , galerija MARŽIK,  KRALJEVO

Pohvale i nagrade

• 2016. godina - Nagrada Kulturnog centra Ribnica na "Godišnjoj izložbi mladih" za sliku  "Povratak tami", KRALJEVO

• 2013/2014. godina - Grupa ZiD, pohvala međunarodnog multimedijalnog festivala Patosofiranje i grada Smedereva za doprinos gradu i festivalu, SMEDEREVO

• 2014. godina - Pohvala Kulturnog centra Ribnica na "Godišnjoj izložbi mladih" za crtež "O njemu...", KRALJEVO

 

Komentari

Komentari