150
Foto: 
Dragana Simić

Odnosi

Rođena 1972. u Kikindi.  Zanima se za slikarstvo od ranog detinjstva. Crta, slika posmatra i beleži ono što vidi. Završava osnovnu školu i Gimnaziju u Kikindi, ostaje u svom rodnom gradu i uz lični trud i pomoć nekih poznavalaca slikarstva pravi svoje prve korake u radu sa uljem i upoznaje se sa stilom klasičnog realizma.

Dragana Simić - kikindska slikarka klasičnog realizma.

50x60.200€

Kao samouka slikarka gradi svoj prepoznatljivi stil posmatrajući prirodu i slikajući predmete iz neposredne okoline. 

40x50.250€

"Pronalazim lepotu u jednostavnim stvarima, pokazujem kroz svoj rad, da je lepota u svemu oko nas - trebamo samo biti u mogućnosti da to i vidimo! Predmeti koje slikam su iz mog sopstvenog doma, izabrani su zbog svog oblika, teksture ili boje, a ne zbog bilo kakvog simboličkog značenja koje možda imaju. Oni su jednostavno naslikani da bi se preneo vizuelni doživljaj koji sam doživela gledajući predmete kako se odnose jedni prema drugima u slikarskoj kompoziciji."

60x80.700€

Učestvovala je na nekoliko kolektivnih izložbi i nekoliko odabranih likovnih kolonija u Srbiji. Dosta je aktivna na internet slikarskim platformama u Srbiji i inostranstvu, gde izlaže i prodaje svoje radove preko kojih takođe dobija i porudžbine za slike, za privatne kolekcije ljubitelja slikarstva.

Komentari

Komentari