Foto: 
Monika Pelegrini

„Origine“

Monika Pelegrini je mlada, uspešna umetnica iz Italije. Rođena je 15.12. 1988. u Modeni ( Italija ) , gde je završila umetničku gimnaziju nakon koje se otisnula u Bolonju na Akademiju lepih umetnosti, završivši studije na Odseku za slikarstvo sa najvišim ocenama i pohvalom. Radi kao samostalni umetnik za državne i privatne enterijere, sarađuje sa prestižnim umetničkim časopisima i magazinima na području Italije i učestvuje kako na kolektivnim, tako i na samostalnim izložbama od 2010. godine. Osim publike u raznim delovima Italije, njene slike su imali priliku da vide i ljubitelji umetnosti u Japanu i Crnoj Gori. Ove godine je ta čast pripala i nama u Srbiji. 

 

Monika je prvenstveno slikarka hiperrealizma kojoj nijedna tehnika izražavanja nije ni strana ni odbojna. Iako većinu njenog opusa čine dela ulja na platnu, svoju ideju prilično dobro iskazuje i kroz tehniku grafike, tuša i drvoreza. Svakom tehnikom daje novu dimenziju početnom implusu nadahnuća.  

U svom radu je tokom godina razvijala temu stanja duše, tačnije tela kao kaveza večito promenljivih emocija. Poslednjih godina je njen umetnički izraz evoluirao ka figuri kao ogledalu identiteta. Izražavajući se kroz različite stilove i istražujući kompozicijske mogućnosti, došla je do savršene sinteze slikarskog sklada. Njen fokus, bez obzira na umetničku tehniku kojom se koristi, uvek ostaje na telu kao objekatu koji u sadejstvu sa elementima prirode komuniciraju i reaguju kroz usađene volje. Ta interakcija ima za cilj da predstavi kontrast drugačijih esencija. Kontrasti su prikazani, ne samo u pogledu objekta već i u odnosu alegorijskog značenja koje ponekad postoji na sceni. Njeno osnovno stremljenje je da pretvori u sliku stara značenja alegorijske apstrakcije tumačeći ih u savremenom ključu. Suštinu prikaza izražava i kroz posebnu pažnju na prostornost, kao osnovnom elementu koji se ostvaruje kroz neodređeno vreme i mesto. Prazan prostor koji okružuje figuru je potreban kako bi se pažnja potpuno zadržala na toj povezanosti. 

Monikini radovi, iako naslovljeni samo jednim apstraktnim pojmom, intezivno i sasvim jasno komuniciraju sa recepijentom. Na prvi pogled jednostavni i ogoljeni, oni nas podsećaju na sve ono iskonsko i esencijalno u nama, skidajući sve naše slojeve, zboreći sa našom srži. 

Na obostrano zadovoljstvo, Monika ima priliku da predstavi neke od svojih radova beogradskoj publici i tako oseti želje i stremljenja ljudi sa ovih prostora dok posetioci Galerije Stara kapetanija imaju prilku da se upoznaju sa umetničkim senzibilitetom jedne vrle umetnice bolonjskog univeziteta i time još jednom potvrde da je umetnost jedini jezik koji se razume na svim meridijanima.

Jelena Gvozden

Komentari

Komentari