Foto: 
Stephen Z

Plaćenik

Na kraju grada ga čekaju teroristi. Gleda grupu prolaznika i njihovu grupnu nesvest.Vetar duva jače, gasi cigaretu. Posmatra malo požuteli kažiprst. Pravi pokret kao da povlači oroz.

Osmehuje se ironično i nestaje u liftu. Nestaje i tmina njegovog kaputa. Nestaje tmina njegove kože. U ogledalu vidim ni dečaka, ni čoveka. Nešto između, mladost, čini se.

Poznat lik i surova svest opterećena višim ciljem bez prava da razmisli, da se predomisli.

Samo hladnoća, blagi nemir, smrt. Ko li je to? Počinje da se seća. Najzad uspeva. U ogledalu vidi sopstveni lik. To je on. Ima oca, majku i braću, i jednu sestru. Ima zadatak i viši cilj. Njih mora da potisne, da ih zaboravi. Oni nisu deo tih visina.

Lift staje na poslednjem spratu. U ušima zvone reči. Koraci po mokrom pločniku. Ulica poslednjeg okršaja. Učiniti sve brzo, ostati skriven! Nije na divljem zapadu. Neće ga obesiti zbog zločina. Neće ga zaboraviti, bar dok ga ne zabrave, dok ga ne istuku i ne ispitaju, dok oni njegovi ne preuzmu odgovornost i ne otpišu ga, tek tad će ga ubiti. Imaće dovoljno vremena da shvati da viši ciljevi ne postoje.

Na krovu je. Hladno je, sivo, nema magle. Možda će padati dosadna, jesenja kiša.

Gleda na sat. Kap pada na njegove usne. Uskoro će sve biti završeno.

Usporava disanje. Seća se lika one tamnopute, crnokose, sa kojom se letos gužvao u travi. Bezbrižan, lak, neopterećen. Neće je više videti, ni ona nije deo višeg cilja. Ali, zašto je njeno lice tako jasno pred njim, zašto mu se čini da ne može videti ništa od njene guste crne kose, da ne može udahnuti od njenog teškog mirisa?

Stavlja ruku na hladan metalni držač. Ne želi da se uzbuđuje. Mora ostati pribran, mora ispuniti zadatak. Nema odustajanja, nema izlaza, nema povratka, jer on nema i ne sme nikome da se vrati.

Uskoro sve prestaje. Iz mantila vadi paket. Tako izgleda, kao paket. Stavlja ga uz lice. Mazi se sa njim. Ne veruje da će i sam izbeći njegov topli, razarajući dah. Neće imati vremena da se dovoljno udalji, a i ako uspe… O tome je maločas mislio, ne može umaći, u svakom slučaju.

Miran, hladan, mrtav! Nekoliko trenutaka gleda. Cilj je blizu. Zadržava vazduh, lagani pokret. Odbrojavanje je počelo.

Ana Radojčić

Komentari

Komentari