Foto: 
Emil Sfera

Sfera u sferi

Emil Sfera
Rođen u Pančevu, 1969. godine. Diplomirao na Fakultetu likovnih umetnosti 1994. Samostalno izlagao 68 puta u zemlji i inostranstvu i preko 300 puta na kolektivnim izložbama. Više puta nagrađivan, član je ULUSa, ULUVa i lokalnog udruženja. Dela se danas nalaze u mnogim kolekcijama u zemlji i svetu. Aktivno se bavi slikarstvom i izlagačkom delatnošću, kao i pedagoškim radom. Živi i radi u Pančevu

Komentari

Komentari