Foto: 
Bogdan Vojnović

Staklara

Bogdan Vojnović ... foto: Tamara Pavišić

Rođen 1987. godine u Beogradu. Master studije završio na Fakultetu likovnih umetnosti 2011. u klasi Čedomira Vasića. Nakon godina treniranja u klasičnim slikarskim i crtačkim tehnikama, započeo rad u digitalnom medijumu. Učestvovao na više grupnih i nekoliko samostalnih izlaganja.

Serija digitalnih fotografija pod imenom „Staklara“ nastala je u kompleksu napuštene fabrike DP Industrija stakla Pančevo. Niz kadrova je softverski manipulisan tako da gradi fotokonstrukt. Izložba ovih digitalnih printova biće svečano otvorena 12. septembra u 20 časova u galeriji Štab u Beogradu.

„Fotokonstrukt” je izmišljen, mutiran izraz. Mada je srpski jezik, i jezik uopšte, živa stvar i modifikuje se vremenom. Prvi stepen intervencije odnosi se na digitalnu manipulaciju postojećeg prostora i prilagođavanje ljudskom oku linija perspektive. Drugi stepen je iskrivljeniji i ličniji, a odnosi se na kompletno menjanje fizičke stvarnosti prizora i pravljenje direktne iluzije, koja izgleda realno. To se izvodi na nekim radovima, na nekim ne, tako da sve izgleda kao da postoji.

Svi radovi u okviru serije izvedeni su u kompleksu DP Industrije stakla Pančevo. Na prostoru bivše Jugoslavije postoje razna preduzeća koja su propala isto kao i sistem iz kog su nastala. Beograd, kao jedan od industrijskih centara sad ima postapokaliptične prizore. „Fabrika” i nije baš fabrika, s obzirom na to da je nefunkcionalna većim delom, više je kostur fabrike ili leš. U tom prizoru propadanja postoji nešto što podseća na prvobitno stanje kosmičkog haosa koje je prethodilo stvaranju bogova, anti-kosmos, o kojem su govorili stari Grci, ili domen Demijurga, Dæmona.

Nije uvek lako da nađem pravi prostor za fotografisanje, a ponekad ga pronađem tamo gde najmanje očekujem. Volim kad me fotografija „iznenadi“ i kad ne kontrolišem sve. Između ostalog, sarađujem sa određenim modelima koji su često i moji prijatelji, radim portret ili figuru u prostoru. Ispada da su to uglavnom žene. Šiblje, granje i šume, ti radovi su siroviji, ne u sadržaju, već bez mnogo intervencije u post-produkciji. Jedan deo motiva je ranije bio vezan za čistu teksturu, formu i repetativne nizove, žica, armature i slično.

 Hala-1
Hodnik-1
 Crvi
 Anđelka

Komentari

Komentari