Foto: 
Aleksandra Grbović

U tišini zaborava

Živeći u današnjem vremenu, svedoci smo gnusnih dešavanja na kontinentima cele naše planete, kao i toga da čovečanstvo ne samo da dozvoljava, već i aktivno učestvuje u sopstvenoj egzekuciji, kako zaboravom genocida i zločina koji su se kroz istoriju dešavali i negiranjem ili minimiziranjem broja žrtava, tako i nastajenjem novih koji prividno ne izgledaju tako. Samo suočavanjem sa realnim činjenicama i tragičnim posledicama koje sa sobom razaranja i ubijanja nose, možemo da se odupremo medijskim blokadama i neistinama koje prate ta zlodela. Smatram da je sa svim onim što je kraj 20. i početak 21. vek doneo, čovečanstvo više izgubilo nego što je dobilo i to upravo u onom najosnovnijem i najhumanijem delu – ljudskosti, moralu i kodeksu uopšte.

Kroz svoju umetnost ja govorim o stradalnim dešavanjima koja se tiču mog naroda i njegove istorije, dajući sebi potpunu slobodu u prikazu onoga što svi jako dobro znamo. Otiskivanjem simbola na mojim radovima, koji se dovode u direktnu vezu sa događajima, kao i intezitetom crvene boje, nastojim da postignem dramski efekat i naglasim intenzitet strahota samo nekih strašnih i tragičnih događaja kojima je bio izložen narod kome i sama pripadam (bombardovanja, logorska žica, krv, hladnoća, nož).

Iako ovaj koncept, nepobitno, u sebi nosi strahovitu priču razaranja, patnje i bola, ja kao umetnik želim da kod gledalaca pobudim osećanje empatije, kako ne bi bile zaboravljene, da svima, kako sadašnjim tako i budućim generacijama, služe kao opomena i upozorenje, i da pobudim, podržim i razvijam najplemenitija osećanja oprosta i to sve u želji i nadi da će konačno snaga ljudskosti, morala i časti biti iznad svega i ispred bilo kakve svireposti i nacionalističke ideologije.

Aleksandra Grbović

Rodila se 2. novembra 1987. godine u Beogradu, gde i danas živi. Godine 2006. upisuje osnovne, četvorogodišnje studije na Akedemiji umetnosti u Novom Sadu - departman likovnih umetnosti, odsek grafike, u klasi Zorana Todovića. Studije završava 2010. godine, nakon kojih, iste godine upisuje Akademske diplomske studije kod istog profesora. Završetkom akademskih diplomskih-master studija, juna 2012. godine, postaje MASTER LIKOVNI UMETNIK.

Dosadašnje grafike izlagala je na brojnim kolektivnim i samostalnim izložbama, kako sledi: 

Kolektivne izložbe 

- Izlaganje u okviru ,,Noći muzeja,, - Art klinika - maj 2009. godine.

- Koordinate izložbenih prostora, Muzej Vojvodine u Novom Sadu  –  april 2010. godine.

-  XV Bijenale studentske grafike Srbije, Beograd – maj 2010. godine.

-  Diplomska izložba, Galerija Matice srpske u Novom Sadu – jun 2010. godine.

- Narodni Muzej Zrenjanina, mali salon u Zrenjaninu – 7. novembar 2011. godine.

-  Galerija Grafičkog kolektiva – izložba ,,Nade,, 4. jul 2011. godine.

- Majska izložba grafike Beogradskog grafičkog kruga, Galerija Grafičkog kolektiva, 2012. godine.

- Galerija Centra za grafiku, u Beogradu – izložba ,,Dijalog,, - izložba grafika srpskih i bosansko-hercegovačkih umetnika, 4. oktobar 2012. godina.

- Galerija Rajka Mamuzića u Novom Sadu – izložba profesora i master studenata Akedemije umetnosti u Novom Sadu – 1. novembar 2012. godina.

- Galerija SKC Novi Beograd – 6. EXYU konkurs za grafiku na temu utisci – 4. 12. 2012. godina.

- Likovna komuna ,,Kej,, - izložba ,,U susret talasima,, , 23. januar 2013. godina.

- Kulturni centar Vršac – izložba ,,Grafika sada i ovde,, , 24. maj 2013. godina.

- Internacionalno udruženje umetnika ,,Široka Staza,, - XVIIspringexhibition, Kuća Đure Jakšića, 1. april. 2013. godina.

- Majska izložba grafike Beogradskog grafičkog kruga, Galerija Grafičkog kolektiva, 2013. godine.

- Kulturni centar Novi Sad - Tribina mladih - izložba grafika, slika i crteža , ,,Umetnost mladima,,  9. decembar 2013. godina.

- Galerija SKC Novi Beograd – 7. EX YU konkurs za grafiku 2013. godina.

- Kulturni centar Novi Sad - Tribina mladih – izložba ,,Ledena tišina,, , povodom obeležavanja novosadske racije 1942. godine, 21. januar 2014. godina.

- Likovni salon Doma kulture Čačak - XVIII Prolećni anale ,,EXTRA LARGE,, - 16. maj. 2014. godina.

- Majska izložba grafike Beogradskog grafičkog kruga, Galerija Grafičkog kolektiva, 2015. godina.

- Majska izložba grafike Beogradskog grafičkog kruga, Galerija Grafičkog kolektiva, 2016. godina.

- Četvrti internacionalni salon grafike, Gradska galerija Kraljevo, 2016.godina.

- Izložba novih Članova Udruženja likovnih umetnika Srbije, Umetnički paviljon ,,Cvijeta Zuzorić,, 26.01. 2016. godina.

Samostalne izložbe     

- Galerija ,,Hol,, , Petrovaradinska tvrđava - Novi Sad,12. jun 2012. godina, master izložba ,,Pokret kroz cipelu,,.

- Galerija Stara Kapetanija, Zemun - Beograd, 31. jul 2013. godina, izložba ,,Pokret kroz cipelu,,.

- Galerija Centra za kulturu Rakovica - Beograd, 15. avgust 2013. godina, izložba ,,Pokret kroz cipelu,,.

- Galerija moderne umetnosti, Narodni muzej u Smederevskoj Palanci – 5. decembar 2013. godina, izložba ,,Pokret kroz cipelu,,.

- Galerija Kulturnog centra Ribnica Kraljevo, u Kraljevu – 28. avgust 2014. godine, izložba ,,Pokret kroz cipelu,,.

- Galerija Tribina Mladih , Kulturni centar Novi Sad, u Novom sadu  - 10. Februara 2015. godina, izložba ,, U tišini zaborava,,.

- Galerija UDAS Banja Luka – 08. novembar 2016. godine.

- U pripremi su 2 samostalne izložbe u Nišu (galerija ART 55) i Velikoj Plani (Centar za kulturu Masuka) koje će se održati u 2017. godini. 

Od januara 2013. je Član Saveza Udruženja likovnih umetnika Vojvodine, a od januara 2017. je Član Udruženja likovnih umetnika Srbije.

Komentari

Komentari