Foto: 
Ana Cvejić

Unutrašnji demoni („Les démons intèrieurs“)

Vizuelna umetnost је uvek imala ulogu svedoka. O tome svedoči jedno društvo, o stanju čoveka u njemu. Као takva, može se reći da ona ima veze sa psihologijom, sociologijom čoveka. Često predstavlja sjaj i moć jednog društva, ali isto tako u savremenom dobu postoji kao svedok, pokazujući nam sve njegove nedostatke. Čovek je jedinstvena misterija koja nikad nije dovoljno istražena. Sigmund Frojd je bio jedan od prvih psihologa koji je pokušao da nađe odgovore, a nasuprot tome umetnost je oduvek predstavljala čoveka onakvim kakav on zaista jeste. Prema tome možemo reći da nam umetnost donosi isto tako odgovore i potvrde njenog istraživanja kao i nauka na polju čoveka i njegovog ponašanja.

La souffrance

„Les démons intèrieurs“ je nastao kao deo istraživanja čoveka kao ljudskog i emocionalnog bića. Polazna tačka mog istraživanja su šest emocionalnih stanja, koja su po mom mišljenju važna u emocionalnom životu svakog čoveka. To su: “Erotika”, “Seksualnost”, “Patnja”, “Bes”, “Mrznja” i “Maska”. Taj ciklični krug se stalno okreće i vraća početku “Erotici”. Teoretski gledano postavljamo pitanje: “Ko sam ja?” ili “Ko smo mi”? Da li je čovek današnjice biće svesno samog sebe ili konstantno ponavlja nesvesno iste greške? Zašto je u vremenu visoke tehnologije i konstantnog ljudskog razvoja taj ciklični krug šest stanja vidljiviji i dominantniji? Čak iako nas istorija uči greškama mi ih konstantno ciklično ponavljamo. To su neka od pitanja na koja ja kao mladi umetnik pokušavam da nađem odgovore posmatrajući čoveka kao emocionalno i psihološko biće.

La haine

Ovim projektom prikazala bih tri stanja “Patnju”, “Bes”, i “Mržnju”.

 Ana Cvejić_Kombinovana tehnika na papiru_100 x 70 cm_2016 

“Patnja” nastaje usled ličnog nezadovoljstva. Kao raskorak jednog društva prouzrokovan konstantnim nezadovoljstvom.

 Ana Cvejić_L'haine_Kombinovana tehnika na papiru_127 x 80 cm_2016

“Bes” i “Mržnja” prouzrokovane nezadovoljstvom konstantno obitavaju u nama. Ova dva stanja mogu biti lično donešena unutrašnjim dešavanjima, a isto tako mogu biti prouzrokovana kao odraz stanja jednog društva.  Činjenica je da ova dva stanja dolaze prvenstveno iz jedne osobe, ali su ona pokazatelj savremenog društva u kome obitavaju. 

Ana Cvejić

Kontakt:                     ana.cvejic@gmail.com

 Web:                          anacvejic.weebly.com

Komentari

Komentari