Kultura i umetnost

Ništa joj nije bilo jasno. On nije znao da je trudna, nikako nije mogao znati.

Sada su to samo ostaci te davne prošlosti, smeha, muzike i dečije graje više nema...

Od bola je nestajao pred njenim očima. Gubio se u ničemu.

Nije nikada ni pomišljao da je laganje tako jednostavno.

„Čuvaj se, malena. Zovi kad stigneš.“ Prošaptao je u njen šal i okrenuo glavu da ne vidi kako mu drhti brada.

Dolazili su kroz svetlost, dolazili I zaposedali tela prolaznika, studenata, kolega.

Stara poslovica kaže:“Bog je na nebu, na zemlji kum!“

Da, ta je želja bila njena sve dok se nije pojavio sa željom u očima i probudio u njoj i ostale želje.

Životinje koje lovim su one koje remete balans kruga života, a ja sam čuvar reda isto koliko sam i hranitelj nejakih.

Gledaš je i želiš. Ne vjeruješ joj. Ne vjeruje ti.

Pages