Kultura i umetnost

Glavna specifičnost u vezi sa ovim izvođačem je činjenica da ima jednu baš lepu i humanu profesiju. Tačnije, po zanimanju je doktor odnosno hirurg.

„Savršena dela prirode i ljudskog umeća, spojena su na jednom mestu, koje se nalazi pokraj reke koja je ime dobila po svojoj vodi, uvek studenoj; onoj koja je i Velikog župana osvojila svojom bistrinom...“

Kada sam joj prvi put skuvao kafu, prvi put sam je i poljubio.

Predano, zamišljeno, odgovorno.

Gledala sam je sa osmehom. Ona mene ni za trenutak ne pogleda.

Videvši nenaoružanog, tihog kažnjenika koji im se predaje, obasja ih neka čudna svetlost, zagledaše mu se u oči koje su se polako sklapale i odložiše puške.

Smrću Kralja 1934. godine u Marselju, prekinut je kontinuitet lične vlasti, ali ne i tekovine u strukturi vlasti, koju je preuzelo namesništvo sa Pavlom Karađorđevićem na čelu.

Sedela je i u potpunoj tišini čekala da čovek umre. Držala ga je za požutele prste i izgovarala umirujuće reči u koje ni sama više nije verovala.

Prostorija odiše mirom, osećam se sigurnom. Sve miriše na mene – na čisto, provetreno i sveže oprano.

Njegovo porodično stablo je imalo samo jednu granu. Kao zelena jabuka, Mišel je sada uplašeno visio sa jedine grane svog porodičnog stabla.

Pages