Kultura i umetnost

Ustade s klupice, opra ruke na grobljanskoj česmi, obrisa je pripremljenom maramicom. Crvendać je još uvek pevao.

U ogledalu videla je jadnu devojčicu, raščupanu od udaraca, slomljenu uvredama, ružnu, uplakanu, samu, bespomoćnu. Mrzela je tu devojčicu.

Novovekovni kraljevi Srbije, Aleksandar Obrenović i Petar I Karađorđević, nakon krunisanja su miropomazani u Žiči, što se smatra nadovezivanjem na tradiciju Nemanjića.

I videla je, videla je, lepo je videla kako odlazi, kako se gasi, kako oči gube životni sjaj i na njih se navlači neka tanka mat senka i udaljava pogled od nje...

U našoj kući, emocije se nisu pokazivale, elegantno su se gurale pod tepih podrazumevanja! A Ljubav, ljubav ne treba da se podrazumeva, naslućuje, već da se daje i prima!

Danas imamo džog-kola i nanotehnologije, na hadž idemo zrakomlatima koje goni potisna snaga motora.

Daviš se nešto sa nekim ljudima, ceo život osta da se preganjaš sa njihovim sujetama, egom i kompleksima.

Slava Otomana tada je već obuhvatala ceo svet, što je sin Piri Reisa potvrdio obišavši ga u svojoj ekspediciji od Maroka do Omana.

Iza mog osmeha se nikada neće sakriti laž.

Zovem se Jusuf i živim u varoši Jeni Bosna, na obali Misisipija, u sokaku koji nosi ime našeg slavnog admirala Piri Reisa.

Pages