Kultura i umetnost

Igra bez granica.

Plovila je ružičastim hodnikom izgubljenog vremena.

Grad-vašar. Primorski Hong Kong, kako čuh da ga neki zovu. Kažu da je nekada davno bio prepun četinara, a danas izduvnih gasova i otrovnih materija. Morsko dno deluje kao post nuklearni prostor u kome nema ni jednog živog organizma. Ah, kako to slomi vrcavi optimizam pubescenta koji je dao paprenih 50e za novu masku za ronjenje. Grad u kom se ne oseća miris mora, a na moru je.

Uveravam sebe da su sve to originalna razmišljanja, ali sumnjam da je tako.

„Pogledi naših deda, sada znam, bili su slike onoga što dolazi. Oni su znali, mi nismo...“

Za klasu je izgleda bolja čim ne izlazi iz glave.

„Serija Sulejman Veličanstveni, snimljena da prikaže Tursku i njihovog najznačajnijeg vladara u najboljem svetlu, u Srbiji je imala veliku gledanost i još veću ulogu u saznajnom procesu nacije.“

Mnogo i jako, to je njegova mera.

Najteže je biti „prvi“!

Brisel, Istanbul, Nica, Beograd...

Pages