Kultura i umetnost

Meditacija je takođe jedna od boljih tehnika kako dovesti sebe u stanje smirenosti i stvoriti neki svoj svet u koji samo mi možemo ući i u njemu boraviti.

Istina je da su pobune svesti pojedinaca dovodile do promena i revolucija, koje su menjale sistem, koji se postepeno humanizovao i išao u susret potrebama ljudi i vremena.

Ono što fascinira današnje posetioce su upravo vojnici koji čuvaju cara. Pronađeni su na oko 1,5 kilometara od carevog groba. Dubina na kojoj su pronađeni varirala je od 4 do 8 metara. Poređani u borbenom rasporedu, gledaju ka istoku, grupisani su u tri grupe.

Car Ćin Ši Huang je tokom života bio gotovo opsednut besmrtnošču. Ostalo je zabeleženo da je često slao svoje mudrace (naučnike) da traže eliksir mladosti i večnog života.

Kratka priča

Kratka priča

Da li su dokoličari lenji ili su oni najmudriji među nama? Da li imamo pravo na dokolicu, ili je ona danas privilegija i luksuz povlašćenih?

Kratka priča

Kultura čitanja nije nešto što se nameće, ona se razvija i neguje, a ako želite da vaše dete izraste u zdravog i dobrog čoveka, naučite ga da voli knjige! U svakoj je po neko magično zrnce peska...samo čitanjem se pretvara u zvezdu...

Čarobna frula je i bajka i filozofija. Riskantna avantura sa hepiendom i politički komentar. Šarmantna zabava i poziv na duboko razmišljanje. Jednostavno rečeno, beskrajno fascinantno umetničko delo.

Pages