Kultura i umetnost

Pisanje dušom se ne može učiti u školi, sa tim se čovek rađa.

Evrovizija, Mondovizija, televizija, vizija, uprkos svemu gledajte ovaj program i ono najbitnije navijajte za svoju zemlju.

"...Verovatno je želeo da bude sam. I bio je sam u svetu punom ljudi..."

''I zbog tih silnih žrtvi, pitam se: ‘’A gde je u svemu tome moje jebeno JA i MOJ život?’

Je l se sećaš poslednjih trenutaka sa nekim koga više nema? Sećaš li se poslednjeg razgovora, poslednjih osmeha, svađe, suza? Sećaš li se?

Odlomak iz romana u pripremi „Knjiga o Leni”

"...Sreća je naš lični izbor. Sreća je svesna odluka. Sreća je unutar svih nas i čeka da je otkrijemo..."
- Odlomak iz romana „Dušanova teorija relativiteta”

U jednom ključu susreću se tri osobe-
Onaj koji govori on ne zna,
Onaj koji zna on ne govori,
Onaj što posmatra on razotkriva.
PROČITAJTE PRIČU O KLJUČU I REŠITE MISTERIJU

U jednom ključu susreću se tri osobe-
Onaj koji govori on ne zna,
Onaj koji zna on ne govori,
Onaj što posmatra on razotkriva.
PROČITAJTE PRIČU O KLJUČU I REŠITE MISTERIJU

U jednom ključu susreću se tri osobe-
Onaj koji govori on ne zna,
Onaj koji zna on ne govori,
Onaj što posmatra on razotkriva.
PROČITAJTE PRIČU O KLJUČU I REŠITE MISTERIJU

Pages