Kultura i umetnost

Nije politika plemenita nauka koja je ispala iz televizijskih prijemnika, ona se krije u svima nama i čeka trenutak jačine da se ispolji. Ne zavaravaj se neutralnošću; da si neutralan, ne bi se rodio.

Mi nikad nismo bili kalupi, i svaka kopija nas je naprosto provocirala. Moramo dokazati nadolazećim proljećima da još imamo muda za borbu u čast iskrenih osmijeha, makar bez cilja, ali sa nenadjebivim sredstvima.

Zima je moj jedini saveznik u smrzavanju emocija.

- A pamet, ona retka, neiskorišćena, danas nepoželjna i obezvređena, samo je potencijal (za šta), a njena upotreba i potreba za istom je često određena i normativno i svrsishodno ograničena, pa biva da se pametni eliminišu, ili potiskuju ili povlače, a stupidni određuju šta je "pametno" i naravno, vladaju na svim poljima, što je danas veoma izraženo u sveopštoj dekadenciji i prevrednovanju pojmova i sistema vrednosti, moralnih, humanih, kulturnih, egzistencijalnih i ostalih...

Tek kad ju je poljubio, shvatio je da ga je obuzela strast kakvu na javi nikad nije doživeo, ali snom je, ovog puta, upravljala ona.

Bio je njena jedina ljubav. Njena snaga, početak i kraj.

Sat vremena su ćutali pred kamenom pločom.

Pročitao je negde da ljudi najviše veruju osmehu.

Nisam doprineo napretku ovog sistema, postao sam parazit. Na taj način sam štetio sistemu.

Društvo je čeka. Nebitnost upitnika ostala je ravna, posve ravna, u svim izgubljenim samoglasnicima.

Pages