Kultura i umetnost

Suvišnost oca u epohi koja ne prepoznaje ljudskostniti sadrži kodekse časti, u vremenu koje se gnuša altruističkog pristupa životu, postala je neminovna i neizostavna.

I još mnogo stvari koje supredstavljale naličje profesije koju je odabrao, ali ovo je bilo pravo lice naličja: ružno, zbunjujuće, a gledalo ga je pravo u oči i tražilo direktno suočavanje. Ispostavilo se da, ipak,nije sve video...

Godišnji običaji za većinu nas predstavljaju cikličnu obnovu vere da je boljitak moguć, da je mala, skromna sreća, možda, dostižna. Ne uspevajući uvek da artikulišu ovu nadu, jadnu, sakatu, očajnu, ljudi pribegavaju pijanstvu i pucanju.

Brod je bio veliki, i dobio sam ga na poklon, neko ga je do tada uređivao umesto mene, ali me umaralo što posade kasnije nije bilo, a bilo je tu mnogo posla.

Izlet u nacionalni park

Gledao je hladne obrazine bivših lica iza kojih više nije bilo ničega do tamne nemerljive praznine ispunjene ćutanjem koje više nikada nigde nikakav zvuk neće moći da zatalasa i uznemiri.

Smatram da su izgovori pod kojima ljudi koji kradu tuđa autorska dela na svoj način vrlo kreativna i da zaslužuju poseban osvrt.

U sociološkom smislu, rulja je grupa ljudi koji dele identičan stav prema nekom problemu, ali i sa veoma bitnim obeležjem, da u takvoj skupini jedne osobe utiču na druge u ponašanju i ophođenju.

Priča za priču

Jednostavno obožavam sve prirodne magije i čuda, koje su toliko sveprisutne i „obične“, a toliko neuhvatljive i nevidljive. Možda je i ljubav takva?

Pages