Kultura i umetnost

Kratka priča

Kao narod, skloni smo da jedemo random splačine kao da je u pitanju specijalitet kuće u nekom ekskluzivnom restoranu.

Kakva slučajnost da baš nas zadesi ta čudovišna sreća da makar kao statisti učestvujemo u ovom istorijskom spektaklu, kao da u vazduhu lebdi transparent gotovo vidljive i opipljive emocije svenarodnog oduševljenja.

Meditacija je takođe jedna od boljih tehnika kako dovesti sebe u stanje smirenosti i stvoriti neki svoj svet u koji samo mi možemo ući i u njemu boraviti.

Istina je da su pobune svesti pojedinaca dovodile do promena i revolucija, koje su menjale sistem, koji se postepeno humanizovao i išao u susret potrebama ljudi i vremena.

Ono što fascinira današnje posetioce su upravo vojnici koji čuvaju cara. Pronađeni su na oko 1,5 kilometara od carevog groba. Dubina na kojoj su pronađeni varirala je od 4 do 8 metara. Poređani u borbenom rasporedu, gledaju ka istoku, grupisani su u tri grupe.

Car Ćin Ši Huang je tokom života bio gotovo opsednut besmrtnošču. Ostalo je zabeleženo da je često slao svoje mudrace (naučnike) da traže eliksir mladosti i večnog života.

Kratka priča

Kratka priča

Da li su dokoličari lenji ili su oni najmudriji među nama? Da li imamo pravo na dokolicu, ili je ona danas privilegija i luksuz povlašćenih?

Pages