Kultura i umetnost

Kratka priča

Tranzicija je jedno veliko smetlište, gde se bez reda, bez logike i bez sistema odbacuje sve ono što bi moglo da vredi i gde svako baca šta hoće, a iz svega toga najveću korist izvlače oni koji su po bilo kom osnovu udruženi u interesne grupe koje potom dele dobit. Iste te interesne grupe, u zavisnosti od svoje veličine, moći i bahatosti u veze sa takozvanim političkim strukturama nameću svoja pravila i svoja merila vrednosti koja jedino i mogu da se distribuiraju.

Intervju sa Marinom Vesić

Kratka priča

Kao narod, skloni smo da jedemo random splačine kao da je u pitanju specijalitet kuće u nekom ekskluzivnom restoranu.

Kakva slučajnost da baš nas zadesi ta čudovišna sreća da makar kao statisti učestvujemo u ovom istorijskom spektaklu, kao da u vazduhu lebdi transparent gotovo vidljive i opipljive emocije svenarodnog oduševljenja.

Meditacija je takođe jedna od boljih tehnika kako dovesti sebe u stanje smirenosti i stvoriti neki svoj svet u koji samo mi možemo ući i u njemu boraviti.

Istina je da su pobune svesti pojedinaca dovodile do promena i revolucija, koje su menjale sistem, koji se postepeno humanizovao i išao u susret potrebama ljudi i vremena.

Ono što fascinira današnje posetioce su upravo vojnici koji čuvaju cara. Pronađeni su na oko 1,5 kilometara od carevog groba. Dubina na kojoj su pronađeni varirala je od 4 do 8 metara. Poređani u borbenom rasporedu, gledaju ka istoku, grupisani su u tri grupe.

Pages