Kultura i umetnost

"...Želim da joj nedostajem! Želim da ponovo proživim trenutke strasti kad je sve oko nas postajalo ništa, kad se gubila i nestajala u mom zagrljaju, u šaputanjima, poljupcima…"

Ako su svetski događaji određeni nezavisno od čovekovog saznanja, da li je moguće predvideti buduće događaje?

Aleksandar Novaković

Kratka priča

Tranzicija je jedno veliko smetlište, gde se bez reda, bez logike i bez sistema odbacuje sve ono što bi moglo da vredi i gde svako baca šta hoće, a iz svega toga najveću korist izvlače oni koji su po bilo kom osnovu udruženi u interesne grupe koje potom dele dobit. Iste te interesne grupe, u zavisnosti od svoje veličine, moći i bahatosti u veze sa takozvanim političkim strukturama nameću svoja pravila i svoja merila vrednosti koja jedino i mogu da se distribuiraju.

Intervju sa Marinom Vesić

Kratka priča

Kao narod, skloni smo da jedemo random splačine kao da je u pitanju specijalitet kuće u nekom ekskluzivnom restoranu.

Kakva slučajnost da baš nas zadesi ta čudovišna sreća da makar kao statisti učestvujemo u ovom istorijskom spektaklu, kao da u vazduhu lebdi transparent gotovo vidljive i opipljive emocije svenarodnog oduševljenja.

Pages