Foto: 
Anton Diaz Follow

Insekticid kao lek

Zna da ga ne vole, a pojedinci, čitave grupe ljudi čak neobuzdano mrze. Opija se i živi od neobjašnjive naklonosti neprimetnih čije je bezumlje najlakše objasniti neposedovanjem aparata za detekciju verodostojnosti. Međutim, ali, u stvari – njega je apsolutno briga šta iko o njemu samom i sličnim njemu misli. Smatra da su misleći isuviše obuzeti tuđim životima koje upoređuju sa svojim, poprilično ispraznim, besciljnim i promašenim. On promašaje i promašene ignoriše i puca visoko i daleko,onoliko koliko mu domet svakojakog oružja na raspolaganju dopušta, merkajući pri tom okom kobca trenutno nedostupne kalibre sa kojima krupan plen kad-tad padne u tanjir. I uporno vežba gađanje nadajući se obilnoj gozbi. A stomak mu raste, polako ali sigurno, razdražujući apetit ka novom, neisprobanom, egzotičnom. Nepokolebljiv je, istrajan, ambiciozan, uporan, prilagodljiv, posvećen, neumoran, veran cilju koji ne dopušta da mu se između prstiju izmigolje ni najsićušnija zrna jedinstvenih mogućnosti. Zaštićen je smolom koja mu prijanja uz neprobojnu kožu, braneći osetljiv imuni sistem od navale parazita iz čijeg je legla i sam potekao, ali koju nepogrešivo luči pri pokušaju ugrožavanja od strane pojedinaca ili grupe koju privlači aroma stabilnosti. Voli da ih gazi, uživa u zvuku mrvljenja njihovih udova i krila. Voli i da drži govore, izbacuje parole, osmišljava strategije. Ispunjava ga davanje praznih obećanja, a osobito obožava ona neproveriva i teško ostvariva koja mirišu na nadu, no oprostiva usled nedoslednosti više sile koja iz slaboumlja crpe svoju hranu. Godi mu moć, sila metala za pojasom, čvrstina desnih ruku iz senke i vidljivih ljudi sišlih sa drveta koji mu čuvaju gnezdo i lični mir. Lepi se na svetlost reflektora, dok luči miris važnosti i neprolaznosti, za kojima koliko god se tome verbalno opirali, tvrdeći da je neistina, žude i oni koji svoj životni vek provedu u čekanju, koje ovaj inače prezire.

Treba ga razumeti, on je ipak samo njegova niskost – političar, bubašvaba iz hemime(N)tabolne grupe insekata koje preživljavaju svaki sistem, sukob, rat. Da li će nadživeti i sebe samog­? 

Ivana Milojković

Komentari

Komentari