Foto: 
Spyros Papaspyropoulos

Uloga komunalne policije

Beograd već duže vreme vapi za uvođenjem komunalnog reda, međutim različiti su pogledi na to da li je ova služba opravdala svoje postojanje posle 6 godina od formiranja?

Za one koji ne znaju:

U Službenom listu grada Beograda br 6/2010 I 23/2013 u članu 6 piše:

Poslovi komunalne policije su:

1) neposredno održavanje komunalnog i drugog zakonom uređenog reda od značaja za komunalnu delatnost, na mestu održavanja reda, sprečavanjem narušavanja, odnosno uspostavljanjem narušenog komunalnog reda, a naročito:

- sprečavanje ometanja u vršenju komunalnih delatnosti i zaštita komunalnih objekata od prljanja, oštećivanja i uništavanja;

- zaštita površina javnih namena od bespravnog zauzeća i oštećivanja (ostavljanjem vozila, stvari i drugih predmeta, zapreka za vozila, postavljanjem privremenih montažnih objekata i slično);

- suzbijanje nelegalne prodaje i vršenja drugih delatnosti na površinama javne namene i drugim javnim mestima;

- sprečavanje radnji kojima se narušava opšte uređenje grada (prljanje i oštećivanje fasada i drugih spoljnih delova zgrada i drugih objekata, kao i spomenika i skulpturalnih dela; ispisivanje grafita; lepljenje plakata i postavljanje sredstava za oglašavanje na javnim i drugim površinama; prljanje i oštećivanje gradskog mobilijara; ostavljanje građevinskog šuta i drugog otpada na površinama javne namene; izlivanje otpadnih voda i druge nečistoće na površine javne namene, kao i vršenje drugih radnji kojima se narušava urednost i čistoća grada), kao i kontrola izvršavanja propisanih obaveza u pogledu održavanja objekata i prostora u čistom i urednom stanju;

- kontrola uklanjanja snega i leda;

- sprečavanje prosjačenja i upotrebe zapaljivih i eksplozivnih sredstava na javnim mestima (petarde i slično);

- otkrivanje i, u granicama ovlašćenja, sprečavanje bespravne izgradnje objekata i kontrola spoljnog obezbeđivanja i obeležavanja gradilišta odgovarajućom tablom;

- kontrola održavanja komunalne zoohigijene i načina držanja i izvođenja kućnih ljubimaca;

- obezbeđivanje poštovanja kućnog reda u stambenim zgradama;

- održavanje reda na vodenom prostoru (zaštita voda, korišćenje mesta za postavljanje plovnih objekata i dr.) i obalama reka;

- obezbeđivanje uslova za nesmetano sprovođenje mera za zaštitu od požara (slobodan pristup objektu, protivpožarnom putu i stepenicama i dr.);

- obezbeđivanje poštovanja radnog vremena ugostiteljskih i drugih objekata čijim se radom može ugroziti mir i spokojstvo građana;

- kontrola upotrebe simbola i imena grada.

2) ostvarivanje nadzora u javnom gradskom, prigradskom i drugom lokalnom saobraćaju, u skladu sa zakonom i propisima grada, koji se odnosi naročito na:

- javni linijski i vanlinijski prevoz putnika (nesmetano odvijanje linijskog prevoza putnika, prijem i iskrcavanje putnika u javnom linijskom i vanlinijskom prevozu putnika na stajalištima koja su za to određena i dr.),

- auto-taksi prevoz (otkrivanje nelegalnog taksi prevoza, korišćenje taksi stajališta u skladu sa propisom i horizontalnom i vertikalnom signalizacijom, sprečavanje parkiranja taksi vozila van taksi stajališta, urednost i čistoća taksi vozila i dr.);

- javni vanlinijski prevoz robe i prevoz za sopstvene potrebe;

- rečni linijski prevoz;

- parkiranje (sprečavanje parkiranja na mestima na kojima se ometa korišćenje puta i odvijanje saobraćaja, kontrola korišćenja parkirališta u skladu sa propisom i signalizacijom, parkiranja na rezervisanim parking mestima i sl.);

3) zaštita životne sredine, a naročito u oblasti: zaštite od buke, zaštite vazduha od zagađivanja, zaštite prirode i zaštićenih područja koja proglašava nadležni organ grada, kontrole nad skupljanjem, transportom, skladištenjem, tretmanom i odlaganjem komunalnog, inertnog i neopasnog otpada i dr.

4) zaštita opštinskih i nekategorisanih puteva, ulica i državnih puteva iz nadležnosti grada i pripadajućih putnih objekata od nepropisnog zauzeća i oštećivanja, odnosno svakog činjenja kojim se oštećuje ili bi se mogao oštetiti put ili ometati odvijanje saobraćaja na putu, kao i zaštita biciklističkih i pešačkih staza, saobraćajnica u naselju, saobraćajnih oznaka i signalizacije;

5) zaštita kulturnih dobara i drugih javnih objekata od značaja za grad i gradsku opštinu;

6) vršenje kontrole nad primenom zakona i drugih propisa i opštih akata u oblastima iz tač. 1) do 5) ovog člana, kao i drugih poslova iz nadležnosti grada i gradske opštine;

7) podrška sprovođenju propisa kojima se obezbeđuje nesmetano odvijanje života u gradu, očuvanje gradskih dobara i izvršavanje drugih zadataka iz nadležnosti grada.

Detaljno možete pogledati ovde:

http://www.paragraf.rs/propisi/odluka_o_komunalnoj_policiji_bg.html

Šta od gore navedenog zaista radi komunalna policija? Koji su stvarni rezultati njihovog rada? Čini se da su nadležnosti jedno, a stvarni rezultati nešto sasvim drugo. Sve češće smo svedoci prekomerne upotrebe sile, prekoračenja ovlašćenja, sramoćenju građana, neupućenost u regulative kojom se regulišu ovlašćenja komunalne policije. Da li i zašto komunalna policija postaje represivni organ?

Činjenica jeste da je našem gradu potrebna komunalna policija.  Komunalnih problema ima na pretek: od nepropisnog parkiranja, bespravne gradnje, nelegalne prodaje, nelegalnih taksista, uništavanje grada, prljanje… Moglo bi se nabrajati u nedogled, a izgleda da se komunalna policija ovim problemima baš i ne bavi. Ne znam koliko je kazni izrečeno nesavesnim vlasnicima pasa? Da li je iko kažnjen u vreme praznika zbog bacanja petrdi na javnim mestima, ili je u gradu tutnjalo i pucalo kao da je počeo treći svetski rat?! Prosjaka na svakom ćošku. Đubreta takođe.

Nekad se čini da su komunalni policajci zapravo “reketaši” koji prođu gradom i uzmu neki dinar da bi zatvorili oči i skrenuli pogled od stvarnih problema u našem gradu. Da li je njihov osnovni zadatak da idu uz kontrolore bus plusa i naplaćuju kazne? Da stavljaju lisice i privode??

Komunalni policajci imaju siguran posao, krivično-pravnu zaštitu, velika radna ovlašćenja. Da li su plaćeni da maltretiraju i zastrašuju građane? Da li su postali parapolicijska jedinica i da li je njihovo postojanje protivzakonito i neustavno?

Međutim, u ovoj priči o komunalnoj policiji imala bih da svima nama postavim nekoliko pitanja. Zašto pojedinci nepropisno parkiraju svoje automobile? Zbog čega vlasnici svojih pasa ne pokupe govance za svojim ljubimcima? Zašto građani svoga grada bacaju đubre na svakom ćošku? Zašto već godinama imamo problem sa nelegalnim taksistima?

Zašto pojedinci maltretiraju sugrađane besomučnim bacanjem petardi? Zašto godinama imamo probleme sa nelegalnom gradnjom? Zašto uništavamo imovinu svoga grada? I zašto veliki broj građana ne želi da plaća gradski prevoz? Pitanja bih mogla u nedogled da postavljam!

Mogla bih da zaključim da nesavesnih i bahatih građana ima i previše. Pa se pitam, nismo li dobili i komunalnu policiju po našoj meri? Nesavesnu i bahatu. Da li je i vlast po našoj meri? Nesavesna i bahata? Možemo li da menjamo stanje u državi menjajući najpre nas same?! 

Aleksandra Kivela

Komentari

Komentari