Društvo

Ergo, prosečna temperatura je porasla, a da emisija ugljendioksida nije toliko povećana. Jer narativ „naučne zajednice“ govori da ta emisija preterano raste tek u poslednjih 50 godina.

Pitalica...
- Ako se Tesaloniki na srpskom kaže Solun, kako se na albanskom kaže Karlobag?
- Kaže se - Niš!

Demokratizacija društva se nemože preširoko shvatiti na način da je sve i svašta dozvoljeno i da se može i treba sve sakriti pod „kišobran tolerancije“ društva.

Silne rasprave na temu šta je u buduće poželjno, a šta nepoželjno reći osobi ženskog pola, potpuno su izmenile sliku o novom Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici.

Nije ideal upropastio ljude, već pogrešan pristup koji je postepeno stvarao nova psihička oboljenja, komplekse i niske strasti.

Dizajn Đura Greenfish / Osvald Tomović - redizajn Livia Jovanović

Ovde uzmite vazduh i razmislite na trenutak šta je „skrolovanje“. Da li je to savremenost?

Kulturnu politiku kreiraju političari koji ne razlikuju kulturu od estrade i, što je najgore, kao doktori nauka za svoje pomoćnike i gradske ministre biraju cvećare i metaloglodače...

Učenje o seksu nije inovativnost, unapređenje ili kvalitetna reforma školstva. Nepotrebno je svoditi nešto što je normalno i svojstveno ljudskoj vrsti na neprikladan nivo i to kroz filter prosvete.

Intelektualac je u obavezi da koristi ljudima i poziva ih nauci. On je obavezan da, ponajprije, svojoj okolini podari pozitivan primjer.

Primećena pojava među direktorima zvana plivanje u političkom životu ili odsustvo časnosti. Napisano na temelju istinitih dešavanja.

Pages