Društvo

Mehanički i taktički se udružuju, spletkare, rovare, podmeću, kleveću, mažu, lažu, puze, sline, jedu govna i prave smicalice.

Tu gde mozga nema, snage treba na njive trošiti

Ima smisla razmišljati o njihovoj solidarnosti sa onima koji nastavljaju život.

(Razgovor dve devojke, Beograd, Lion, ispred trafike, u petak, oko 10h.)

„Siroti Adam! Lilit je htela da bude ravna njemu, zato je i nastradala, a Eva ga je navela na greh! U ženama je problem, definitivno!“

Učaureni u sopstvenim manje - više sigurnim gnezdima, uspešno ili jedva spašenim od neželjenih ratova i sankcija, vizuelno pomalo otvrdli na potresne scene dalekih smrti i izbeglištava, branimo svoj lični mir sa tek usputnim bacanjem pogleda na bliži okoliš i ljude

Medijski servisi ove zemlje su se ili ugasili poput TANJUG-a, ili su prodati poput B92, ili su skrajnuti poput Studija B, ili su prosto namesto starih i olupanih medijskih kuća postavljene nove.

Svaka sličnost sa internet - krojačima je namerna.

Verujte potomcima i preselite se u kosmopolitski svet, negde tamo, gde vam ili ne treba zajednica, ili gde možete da uberete novac sa drveta. Potomci to rade, pa što ne bi i vi?

Pages