Društvo

Nedelja polako klizi i sati teku u nekom vremenu koje nije prirodno. Danas će dan biti duži, ukrao čovek od juče jedan sat, pa dodao na danas. Telom se prilagođavam i ne ide mi. Još jedna ljudska glupost. Još jedan pokušaj da se pomere granice prirodne izdržljivosti uma i tela. Prvo smo odlučili da napravimo sat, a onda smo uvideli da negde ne štima račun, pa smo oduzimali i dodavali i to sve sada kada je nauka ispred prirode.

Jednostavno, moramo da menjamo sebe da bi nam bilo bolje.

I ne kritikujem lepotu našu, krv našu, kritikujem nas, jer smo se kasno okrenuli da pogledamo šta smo iza sebe ostavili...

Ipak, nasilje se ne vrši samo nad ženama, već su i deca postala meta nasilnika svih vrsta...

Gdje si naučio tako da tretiraš ženu, u roditeljskoj kući?

Zakoni se menjaju prilagođavajući se većinskoj populaciji, iako u mnogim zemljama žene i dalje imaju ustavno pravo da ćute.

Mi smo i Adama iskvarile svojom prevrtljivom seksualnošću i svešću o zlu, koje je u nama jače nego u njima.

Ono što je nebitno, a bitno u srpskoj prestonici, je da se orošavaju vagine, da je otvorena prva akademija za felacio...

U njemu je buktila ona revolucionarna energija koja se može naći samo u određenim ljudima.

Pages