Foto: 
Steven Lilley

Poljoprivreda Srbije u ambisu – I deo

Vlada Republike Srbije u 2015-oj godini je smanjila finansijsku pomoć (subvencije) poljoprivredi. Pre svega moraju se definisati ciljevi, analizirati poljoprivredna struktura, definisati jasna poljoprivredna politika. Poslednju deceniju po svim ovim pitanjima se ništa nije promenilo, pa možemo samim tim i zaključiti da naše opredeljenje u budućnosti nije poljoprivreda, što je veoma zabrinjavajuće.

U prilog tome govori i najavljena prodaja Poljoprivredne korporacije Beograd, a.d., odnosno PKB Korporacija a.d. Osnovu sistema u početku razvoja činila je primarna poljoprivredna proizvodnja, ratarstvo i stočarstvo, koja je izgradila preradne kapacitete na osnovnim proizvodnim linijama: prerada mleka, prerada mesa, proizvodnja koncentrovane stočne hrane, prerada voća i povrća, prerada žitarica i drugih proizvoda. Uporedo sa razvojem preradnih kapaciteta, razvijena je sopstvena mreža trgovinskih i turističko ugostiteljskih objekata čime je zaokružen sistem proizvodnje, prerade i plasmana proizvoda ishrane iz programa PKB-a.

PKB Korporacija je najveće poljoprivredno Društvo u Srbiji, ima pravni subjektivitet, svoju imovinu i delatnost. PKB Korporacija zapošljava oko 2.000 radnika. Proizvodnja PKB Korporacije čini glavnu sirovinsku bazu industrije mleka i mesa, stočne hrane, industijskog i drugog povrća, a predstavlja veoma značajnog proizvođača sirovine za mlinsko pekarsku industriju i industriju šećera i ulja u Srbiji.

PKB Korporacija se može smatrati genetskim centrom, jer je i jedan od najznačajnijih proizvođača semena ratarskih kultura i priplodnih junica u Srbiji.

PKB Korporacija raspolaže sa 30.500 ha zemljišta od čega je:

 

zemljište u državnoj svojini – 23.000 ha

zemljište u svojini društva – 7.500 ha

U ratarstvu 20.500 ha obradivih površina.

 

U stočarstvu kapaciteti za odgoj:

 

-          9.000 muznih krava sa pripadajućim podmlatkom za remont sopstvenog stada i prodaju VSJ na tržištu Srbije.

-          3.500 grla junadi u tovu

-          6.000 svinja

-          2.000 ovaca svih kategorija

-          bikovski centar i VO stanica, čiji kapaciteti pokrivaju potrebe PKB Korporacije i značajan deo tržišta Srbije

-          farma koka nosilja kapaciteta 30.000, 7.000.000 jaja na godišnjem nivou

 

Tehnička infrastruktura za podršku osnovne proizvodne delatnosti (radionice, tehnički centri, adminstrativni prostor, magacini i dr.) ukupne površine 38.000 m2. Skladišni i doradni sistemi:

PKB "Agroseme" - fabrika za doradu semena , pun kapacitet fabrike je 15.000 tona semena strnih žita i soje do 1.000 tona. Sušara u sezoni može da osuši do 6.000 tona kukuruza u klipu.
FSH PKB "Inshra" fabrika stočne hrane, kapaciteta 120.000 tona koncentrata na godišnjem nivou, silosi kapaciteta 53.000 tona, podne magacine kapaciteta 1.500 tona džakirane robe, sušare za žitarice, 32 tona/h i 16 tona/h.

Pogoni za proizvodnju vode (sopstveni vodovod) za snabdevanje sanitarnom vodom:

Proizvodnih pogona i farmi PKB Korporacije Prehrambene industrije u industijskoj zoni PKB-a (preduzeća ranijih članica sistema PKB) MZ Padinska Skela i sedam satelitskih naselja, u kojima živi 25.000 stanovnika.

Pogon za proizvodnju industrijske pare za potrebe prehrambene industrije u industrijskoj zoni PKB-a. Poljoprivredna mehanizacija i transportna sredstva:

 

-          traktori svih kategorija 295 komada

-          kombajni za ubiranje useva 33 komada

-          utovarnih mašina 17 komada

-          linije za baliranje sena 12 komada

-          preko 1.000 svih vrsta priključnih mašina

Pored proizvodih, PKB Korporacija pokriva i vitalni deo komunalnih funkcija u naseljima i industrijskoj zoni u Pančevačkom Ritu. PKB Korporacija je važan poljoprivredni resurs, prodaja korporacije bi predstavljala veliku štetu za državu, mora se zaustaviti pogubna prodaja I privatizacija svega što je ostalo vredno.

U drugom delu teksta analiziraće se dosadašnja ‘’rasprodaja’’ važnih poljoprivrednih kombinata, analiza PKB-a, kao i ukupnog sektora poljoprivrede sa finansijskog aspekta.

Danijela Ružičić

Komentari

Komentari