Foto: 
Jonathan

Krah

Velika igra je u toku.  SAD obaraju  cenu energenata: nafte i gasa, dok Rusija masovno kupuje zlato. Sukob u Ukrajini se izliva iz samovara. U pripremi je posledenja faza značajnih, dugoročnih promena u svetskim odnosima, a time i u našim životima. Na Srbiju će uticati onoliko koliko smo promočivi. A znajući da je srpsko društvo i danas pod prizmom društvenih odnosa iz prošlog veka, problemi  će se samo slojevito naslagati  i postojeće iskomplikovati.

Pominju se u odabranim krugovima teškoće koje vrebaju u skoroj budućnosti  EU i zemlje koje su povezane sa Unijom:  blokade tekućih računa i  računa za štednju, zatvaranje i propast banaka koji će imati kao posledice ulične sukobe iuvođenje vojnih pravila igre, po potrebi. Ovaj scenario ima i svoje šifrovano ime. Proročanstvo. Zasniva se na“ teoriji lavine“ koja bi mogla da donese dugoročnu privrednu stagnaciju, masivnu deflaciju, nezaustavljiv porast nezaposlenosti, propast bankarskog sistema i kolosalan pad vrednosti berzanskih tržišta. Mi danas tek počinjemo da uviđamo stvarne posledice hladnog rata. Pad komunističkih režima s kraja osamdesetih i početkom devedesetih doneo je Pirovu pobedu. I liberalni kapitalizam se zaneo. Njegovi temelji su pretrpeli veliki pritisak i počeli da pucaju. Nema tog  nadmetanja  koje ne ostavi traga. Prva lavina je usledila 1998. kada je « hedge fund » od  100 milijardi dolara, Long Term Capital Management (LTCM),  implozijom poremetio tržište. Udar je bio jačine malog zemljotresa. Opominjujućeg. Sledeći, jači potres se desio 2008. kada je 11.000 milijardi dolara nestalo kao dim, za nekoliko nedelja. I nisu kriza « subprime-a » i veštački naduvane cene nekretnina bile uzrok udara, već opšta nestabilnost finansijskog sistema, po pomenutoj teoriji lavine.

Nekretnine i  «subprime» su bile kapi koje su prelile. A ko je platio. Građani. Vlade različitih država su iz budžeta namenjenih socijalnim programima popunile ambisalnu rupu od 11.000 milijardi dolara. Danas je sistem još nestabilniji. Amerikanci iznuruju Rusiju slabljenjem cena energenata. Rusija u protivnapadu kupuje zlato i slabi američke temelje. Nemačka povlači svoje zlatne rezerve iz iz američke Federalne banke. Zemlje G7 pripremaju za naredne godine investiciju od milijardu dolara za istraživanje rudnih bogatstava u Africi.

A kako stoji tržište finansija?

Četiri najveće američke banke su bogatije za 30% u odnosu na pre šest godina. I što je još opasnije, “dodatni bankarski proizvodi”, oni koje je Warren Buffet nazvao “oružjem za masivno uništenje”, danas vrede 700.000 milijardi dolara. A to je 200.000 milijardi više nego u periodu pred prethodni krah, 2008. Za razliku od 2008. vlasti, globalno u svetu ne mogu više da odštampaju dovoljno novca da pokriju rupu, ako do kraha, do treće lavine dođe, kako se predviđa 2015. Kao rešenje nadolazećim teškoćama koje bi vratilečovečanstvo za ceo jedan krug unazad, predviđa se ustanovljenje nove svetske  “monete”.  Sa novom spasilačkom monetom predviđa se  i uspostavljanje svetske vlade. Ovoga puta na svetlu dana.

Svetska vlada i svetska moneta ne mogu da opstanu bez zajedničke ekonomske politike i obaveznih zajedničkih oružanih snaga, koje su u pripremi, kao garant političko-ekonomske stabilnosti u svetu. Krah će poslužiti stvrstavanju u redove. Države i  državice će morati da otkriju karte. Kao u otvorenom pokeru. Svetska vlada će ponuditi kišobran u bojama duge koji će pokriti sve potrebe. Od zapošljavanja, do poboljšanja socijalne, zdravstvene i prosvetne politike, preko infrastrukturnih radova, sve će biti urađeno u pripremljenom “new deal”-u da se pokriju sve ljudske primarne potrebe i da se ugase i neutrališu i najmanji pokušaji bunta.

Zauzvrat, nova tehnološka otkrića i korišćenje revolucionarnih materijala u dnevnoj upotrebi će olakšati,  zabaviti  i definitivno svrstati čoveka u neprijatelja prirode. Sa druge strane, slobode će biti sve manje.  Priprema se period isplaniranog i nametnutog. Sa obrazloženjem. To će biti cena za gore ispunjene uslove. Radna mesta i socijalno-zdravstveni program. Povezanost u jednu širu zajednicu, celinu sa ustaljenim pravilima dovešće i do nestanka mnogih pisama i jezika, kulturnih obeležja i znamenitosti.

Zajedništvo  u materijalnom blagostanju iziskuje žrtvu kulturološkog podređivanja i prihvatanja, čak i za danas, novih formi zavisnosti. Krah poseduje i vrline i osobine gletmase. Taman kad smo sa olakšanjem pomislili da nam je najgore I da gore ne može biti, suočićemo se sa svojim najljućim neprijateljem. Sobom samima. Ostavljeni postrani, u čekaonici, prezaduženi i nezaposleni imaćemo sebe same za protivnike. Borićemo se za sve olako izgubljeno u proteklim decenijama da bi se vratili na scenu.

I neće više biti govora o radnim mestima, investicijama, infrastrukturama, kursu dinara I MMF-u.Neće. U rečnik će se vratiti reči od kojih sve počinje i sa kojima se sve završava: dostojanstvo, čast, vrline. 

Dragan Pajović

Komentari

Komentari